7
nov
2019
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – OCTOBER 2019

FONDEN

Fonden föll 0,1% under månaden, vilket var bättre än MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som föll 1,1%. Våra aktieval i Pakistan och Sri Lanka var huvudanledningen och bidrog 1,8% respektive 1,1% till DEN relativa utvecklingen. Våra positioner i Bangladesh samt avsaknad av innehav i Kenya var de primära negativa relativbidragen och kostade 1,2% och 1,1% vardera i relativavkastning. Viktiga bidrag bland enskilda aktier var DG Khan Cement och National Bank of Pakistan som steg drygt 20% under månaden. Dessa innehav bidrog positivt med 0,6% och 0,5% vardera. Större negativa bidrag erhölls framförallt från Bangladesh, där IFAD Autos föll 30% och Brac Bank föll knappt 20% på en orolig bangladeshisk börs. Dessa två innehav bidrog negativt med 0,5% och 0,3% vardera. Vi adderade under månaden en mindre position i ett av Pakistans största läkemedelsbolag Abbott Laboratories som vi anser tagit oförtjänt mycket stryk efter den senaste kvartalsrapporten. Abbot har de senaste 20 åren i genomsnitt växt med 10% i USD årligen. Vi räknar med att bolaget inom 2 år är tillbaka på normal lönsamhet vilket innebär en värdering på omkring P/E 8x på nuvarande kursnivåer. Detta kan jämföras med en historisk genomsnittlig multipel om 16x de senaste tio åren. Bolaget ägs till 78% av Abbott Laboratories i USA (noterat på NYSE). Man har en bred portfölj av läkemedel och ligger med hjälp av moderbolaget i framkanten av såväl utveckling som kvalitet. Som synes av bifogad graf har moderbolaget och det pakistanska dotterbolaget de senaste åren gått skilda vägar kursmässigt. Vi tror att det i nuläget är en bra tidpunkt att åter positionera sig i aktien.

MARKNADEN

MSCI FMxGCC Net TR (SEK) föll 1,1% under månaden, jämfört med MSCI EM Net TR (SEK) som steg 2,4%. Bland våra kärnmarknader utvecklades Bangladesh särskilt svagt med en nedgång om 7,9%. Det har varit ett antal oroliga månader där utländska investerare oroar sig för att valutan skall devalveras. I kombination med en pågående stämning mot landets största och mest välkända bolag Grameenphone samt tilltagande oro för hälsoläget i banksektorn så har intresset varit svagt. Kenya var den bästa marknaden. Det ser nu ut som att det mycket kritiserade räntetaket (maximal nivå som banker får ta när de lånar ut) kommer elimineras vilket innebar att framförallt banksektorn steg kraftigt. Vi har inga investeringar i Kenya då vi ansett att riskerna på makronivå samt likviditeten på marknaden inte fullt ut kompenseras av värderingarna på den handfull bolag vi anser håller tillräckligt hög kvalitet. Beslutet kring räntetaket är dock ett stort steg i rätt riktning. Sri Lanka håller sitt presidentval den 16 november. Marknaden hoppas på att Gota Rajapaksa, bror till tidigare presidenten Mahinda Rajapaksa, ska vinna. Framförallt önskar sig marknaden en tydlig politik och ett beslutsfört parlament. Sedan senaste presidentvalet 2015 har det varit enorma slitningar inom regeringen vilket försvårat beslut kring långsiktiga reformer. Förutsatt att Rajapaksa vinner tror vi marknaden kan fortsätta återhämta sig. För att nå sin historiska genomsnittliga P/EK-värdering behöver börsen stiga omkring 60% från nuvarande nivåer. Även Pakistan, dit vi i skrivande stund befinner oss, tror vi de kommande åren kommer fortsätta sin återhämtning. Inflationen ser nu ut att ha toppat och de långa räntorna har redan fallit ordentligt från toppen. Bolagens kvartalsrapporter har kommit in sämre än väntat men aktiekurserna har ändå reagerat positivt.  Första räntesänkningen väntas i början av 2020. Inledningen av en räntesänkningsperiod tror vi kan bli startskottet för ett bredare inflöde till marknaden. I nuläget befinner vi oss på en veckas resa i Pakistan och hittills bekräftas våra intryck av våra möten på plats. Vi konstaterar att bolagen har det oerhört tufft men efter en mycket smärtsam omställning börjar man nu anpassa sig och vi har sannolikt passerat botten vad gäller marginaler och efterfrågan. Aktiemarknaden behöver stiga omkring 55% från nuvarande nivåer för att nå sitt tioårssnitt mätt i P/BV. Tillsammans med Sri Lanka är Pakistan den marknad där vi tror förväntningarna bland utländska investerare har möjlighet att förbättras mest de kommande tolv månaderna. Den genomsnittliga värderingen i fonden är i nuläget P/E 7,2x.

ESG

Abbott Laboratories Limited adderades till fonden i oktober.

Det pakistanska företaget, som grundades 1948, tillverkar, importerar och marknadsför produkter inom diagnostik, medicintekniska produkter, näringsämnen och generiska läkemedelsvarumärken. Företaget bedriver sin avfallshantering genom Zero Waste to Landfill-initativet där avfall återvinns stället för att skickas till deponier. Företaget använder också en komposteringsmaskin som kan konvertera 400 kg material till kompost per dag. Abbott Laboratories har utformat ett online-utbildningsprogram om etik och efterlevnadsämnen för att ge sina anställda den praktiska kunskap som krävs för att identifiera och rapportera juridiska eller etiska frågor som de kan stöta på under anställningen. Ett whistleblowing-program vid namn ”Speak Up” är också på plats för att hantera rapporter om potentiella överträdelser.

Inga företag avyttrades från fonden i oktober.

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec