2
jul
2021
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – JUNI 2021

FONDENS UTVECKLING – INDONESISK HÄLSOVÅRD OCH IT-SEKTORN LYFTE FONDEN I JUNI

Fonden steg 6,9% under månaden, jämfört med MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som steg 5,0% och MSCI EM Net TR (SEK) som steg 2,9%. Den amerikanska dollarn stärktes 2,7% under månaden vilket ökade avkastningen i motsvarande grad. Bäst absolut bidrag under månaden erhölls från Vietnam, Pakistan och Indonesien, där framförallt bra aktieval hjälpte oss. Faktum är att såväl Indonesien som Pakistan tillhörde det fåtal marknader i vårt universum som sjönk under månaden.

Vårt största innehav, pakistanska IT-bolaget Systems Ltd, steg ytterligare 16%. Vårt näst största innehav, vietnamesiska IT-bolaget FPT, steg 8%. Vår mindre position i pakistanska fastighetsbolaget TPL Properties steg hela 75% efter att ha tillkännagivit detaljer om sin nyligen avslutade försäljning av största fastighetsinnehavet, Centrepoint, beläget i centrala Karachi. Tundra var med och hjälpte bolaget till börsen 2016 och vi sålde vår position under juni månad. Efter ett par ganska besvärliga år blev investeringen till slut, inklusive tilläggsinvesteringar på vägen, riktigt bra för våra andelsägare med en genomsnittlig avkastning på närmare 30% årligen sedan start. Vi vill ge stort beröm till ledningen och huvudägarna som framgångsrikt tog TPL Properties igenom svårigheterna och i slutändan levererat väl till sina aktieägare. I indonesien steg Hermina Hospitals hela 21%, trots en svag indonesisk börs. Uppgången kom efter en riktigt stark kvartalsrapport (se Figur 1). Resultatet för första kvartalet motsvarade nästan 80% (!) av marknadens helårsestimat. Man bör komma ihåg att bolaget just nu gynnas kraftigt av extraintäkter från behandling av COVID-19 patienter. Tyvärr är vaccinationstakten i alla våra länder väsentligt lägre än i världens rikare länder vilket talar för att större delen av 2021 kommer innebära fortsatt hård belastning på den offentliga vården. Hermina Hospitals fyller en viktig funktion för att avlasta de statliga sjukhusen i Indonesien. Även om nuvarande vinstmarginaler inte är uthålliga tror vi att en ökad insikt om behovet av den privata vårdsektorn i alla våra länder kommer vara en beständig, positiv, faktor för sektorn många år framöver. Fonden har i nuläget omkring 20% av förmögenheten investerat i hälsovårdssektorn som är en bransch i stark tillväxt på våra marknader, dessutom med relativt god säkerhet i vinstestimaten.

En annan vinnare under månaden var egyptiska Juhayna som vi skrev om i föregående månadsbrev, då i en negativ kontext. Aktien steg hela 38% på rykten om att en av världens största investeringsfonder skulle träda in som ny större aktieägare. Negativa bidrag under månaden erhölls framförallt från Sri Lanka och Egypten, där vårt innehav i Asiri Hospitals föll tillbaka 9% efter den starka uppgången under maj. Vårt innehav i egyptiska ostproducenten Obour Land föll 7% utan någon underliggande nyhet.

Under månaden adderade vi kazakiska fintech-bolaget Kaspi till portföljen. Även om verksamheten snarast bör beskrivas som ett modernt finansiellt ekosystem, hamnar bolaget rent tekniskt i den finansiella sektorn. Detta härrör sig från den något ovanliga vägen bolaget gått. Från sitt ursprung som en mindre bank har bolaget de senaste åren utvecklat vad vi skulle beskriva som ett integrerat finansiellt ekosystem, vilket inkluderar e-handel och relaterad finansiering. Man har undvikit dyr uppbyggnad av logistik och agerar istället mellanhand mellan butik och kund, där alla köp erbjuds även på avbetalning. Det innebär att bolaget redan nu är extremt lönsamt och långt före liknande bolag i andra delar av världen som nu strävar efter att bygga motsvarande integrerade lösning och uppnå de skalfördelar Kaspi redan har på plats. Till skillnad från liknande bolag krävs egentligen inte någon större tillväxt från nuvarande nivåer för att motivera nuvarande kurs då aktien handlas till omkring 20x årsvinsten för innevarande år. Bland övriga nämndvärda transaktioner gavs vi under månaden möjlighet att dubblera vår position i Sri Lankesiska Windforce som är verksamma inom förnybar energi. Vi tror bolaget är tidigt på sin resa att bli ett attraktivt alternativ för internationella investerare inom en oerhört samhällsnyttig sektor på tidiga tillväxtmarknader. Vi är glada att kunna delta på bolagets resa som långsiktiga investerare.

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec