5
maj
2021
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – APRIL 2021

FONDENS UTVECKLING

Fonden föll 2,6% under månaden, jämfört med MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som steg 3,3%. I absoluta termer kom två tredjedelar av nedgången från Pakistan där vår delportfölj föll 8% under månaden. Resterande negativt bidrag kom primärt från Egypten där delportföljen föll 8%. Positiva absoluta bidrag erhölls primärt från Vietnam, där delportföljen steg 4%, samt från Bangladesh där delportföljen steg 2%. Relativt index innebar även avsaknad av innehav i Kazakhstan (marknaden steg 10%), Kenya (+5%) och Slovenien (+8%) negativa bidrag. Covid-oro präglade merparten av de asiatiska marknaderna, där oro för utökade restriktioner innebar vinsthemtagningar bland lokala investerare och även bland våra bolag. Rubrikerna från Indien skrämde och vi har sett väsentliga ökningar i smittspridningen såväl i Pakistan, Bangladesh som Sri Lanka, även om ländernas sjukvårdssystem än så länge inte är lika ansträngda som i Indien. Detta innebar att de starka bolagsrapporterna som kom in hamnade i skymundan. Under april rapporterade 16 av våra innehav, motsvarande 43% av fondförmögenheten, resultat för första kvartalet (kalenderår) och resultaten var överlag något bättre än väntat (se Tabell 1). Än så länge är det primärt våra bolag i Vietnam och Pakistan som hunnit rapportera. Våra länder följde lite olika kurvor förra året. För Vietnam och Bangladesh var det första kvartalet det tuffaste, medan pakistanska bolag hade det som svårast under andra kvartalet.

Fem av våra sex största innehav, motsvarande 32% av fondförmögenheten, var bland dem som rapporterade resultat för första kvartalet (kalenderår) 2021:

  • Vårt största innehav, vietnamesiska IT-bolaget FPT corp, ökade vinsten per aktie under första kvartalet med 21%. Även försäljningen steg 21% på årsbasis under årets första kvartal.
  • Vårt näst största innehav, pakistanska IT-bolaget Systems, ökade vinsten per aktie med 16%. Som väntat bokade man en valutaförlust under kvartalet (80% av försäljningen är export och den pakistanska rupeen stärktes 5% mot USD under kvartalet). Justerat för valutaförlusten ökade vinsten med 38% på årsbasis. Försäljningen steg med 37% jämfört med första kvartalet 2020.
  • Vårt fjärde största innehav, vietnamesiska banken Lien Viet Postal Bank, ökade vinsten per aktie med 84% under första kvartalet. Resultatet motsvarar 40% av nuvarande helårsestimat.
  • Vårt femte största innehav, pakistanska banken Meezan Bank, ökade vinsten per aktie med 20% under årets första kvartal.
  • Vårt sjätte största innehav, Ree Corp, som är Vietnams ledande noterade bolag inom förnybar energi, ökade vinsten med 62% under årets första kvartal.

Bland övriga företagsnyheter kunde vi glädjas åt att srilankesiska bolaget Windforce som fokuserar på sol-, vind- och vattenkraft på frontiermarknader, börsnoterades. Aktien steg 13% från introduktionskursen. Vi har nu knappt 6% i bolag inom förnybar energi (förutom Windforce även vietnamesiska Ree). Det är en bransch med stark strukturell tillväxt som på våra marknader än så länge är mycket attraktivt prissatt. Båda innehaven handlas under 10x årsvinsten.

Oro för ökad smittspridning överskuggade under månaden de positiva rapporterna. Vi får nog räkna med att detta förblir en faktor som då och då kommer oroa våra marknader även de kommande månaderna givet att vaccinationstillgången än så länge är väsentligt sämre än i världens rikare länder. Till skillnad från 2020 är det nu dock ett definierbart problem med tillgänglig empiri kring påverkan på bolag och våra länders agerande. Och även om man ska ha respekt för hur mycket oron kan påverka på kort sikt så går vi mot bättre tider. Relativt snart bör blickarna vändas mot 2022 och ett mer normalt år. Vi kan inte minnas någon gång sedan fondens start då vi sett en mer positiv underton bland portföljbolagen. Det handlar inte primärt om hur de hanterat COVID-19 utan mer om att vi ser resultatet av flera års anpassningsarbete efter de senaste tuffa åren. Fonden handlas i nuläget till 9,7x innevarande års vinst och 7,7x för nästkommande år. Våra bolag verkar inom ocykliska framtidssektorer i strukturell tillväxt, de är välmående, tillväxten är solid och värderingarna är attraktiva. I våra ögon är det ett utmärkt läge att passa på att ackumulera exponering medan covid-oro fortsatt håller entusiasmen i schack.

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec