6
nov
2018
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – OCTOBER 2018

Idel leenden? Ett försök att förbättra anseendet av Saudi Arabien ledde till ett väldigt välkommet lånepaket till Pakistan.

FONDEN:

Fonden sjönk 2,5% I oktober, bättre än jämförelseindex (MSCI Pakistan Net) som backade 4%. (alla förändringar i SEK).

I oktober minskade vi exponeringen i fonden mot IT, bank & finans samt hälsovård där vi identifierat bolag som gått klart bättre än marknaden och där värderingarna ser dragit iväg något i det kortare perspektivet. Vi koncentrerar istället portföljen mot färre ”high-conviction” innehav där vi ser fortsatt bra uppsida. Vi sålde även under månaden vår position i onoterade pakistanska konsument-konglomeratet International Brands. Efter att bolagets tänkta börsnotering försenades har vi under en längre tid sökt en alternativ exit. Det återstår en viss risk i repatrieringen av likviden (kräver bl.a. centralbankens godkännande). Om inget oväntat inträffar ser positionen ut att realiseras med en mindre vinst. Inga nya bolag adderades under månaden.

MARKNADEN:

Oktober var ytterligare en tuff månad för regeringen med fallande valutareserv (tillräckligt för ca 6 veckors import). Finansminister Asad Umer fick alltmer bråttom att lugna investerare med en trovärdig strategi. Marknaden backade rejält och KSE 100 index var nere kring 36 500 för att sen avsluta månaden kring 41 500 efter premiärminister Khans besök i Davos var lyckosamt (ett lån på USD 3 mdr och en kreditfacilitet på USD 3mdr för oljeköp.) samt en devalvering av valutan på omkring 7% mot USD.

Efter överenskommelsen med Saudi Arabien hölls även samtal med Förenade Arabemiraten, vilket förhoppningsvis leder till fler avtal av liknande slag. I skrivande stund är premiärminister Khan på väg på sitt första officiella besök till Kina där han är hedersgäst på Kinas Import & Export konferens. Förväntningarna på stimulanser och lättnader från Kina är stora och inkluderar bland annat sänkta import tariffer från Pakistan, kortsiktiga valutalån, flera joint venture-projekt och kanske en del omlokalisering och kompetensöverföring av diverse industrier. Besöket kommer att ha ett stort inflytande på hur CPEC (China Pakistan Economic Corridor) fortlöper och hur projektet kommer att på verka åter-industrialiseringen av Pakistan. Kina har också, för att öka transparansen samt bemöta kritiken om påverkan i samband med kreditgivning, välkomnat IMFs utvärdering av lån givna av Kina till Pakistan.

IMF kommer att besöka Pakistan i början av november för att diskutera möjligheter och villkor för ett eventuellt lån. Finansministern har redan visat sin goda vilja att följa IMFs rekommendationer i och med devalveringen av valutan samt räntehöjningen i september. IMFs villkor är ännu inte kände, men de förväntas även innehålla krav på Pakistans förhållningssätt till länderna i närområdet.

Regeringens arbete mot korruption och ökade skatteintäkter fortsätter med försvårandet av penningtvätt samt större ansvarsutkrävande av ledande personer. Shahbaz Sharif, ledare for oppositionspartiet PML-N och bror till förre premiärministern, är under utredning av National Accountability Bureau. Även ledaren för Pakistan People’s Party (och president 2008-2013) Asif Ali Zardari utreds för sina kopplingar till företagsgrupper som medverkat till penningtvätt i Pakistan. Samtidigt har skattemyndigheten börjat granska stora kreditkortsköp, större kontantuttag, köp av lyxbilar osv för att identifiera skattesmitare.

Det är förstås välkomna åtgärder vars resultat får positiv påverkan på längre sikt. På kort sikt finns det dock några mörka moln på himlen. Två av bolagen i MSCI Pakistan riskerar att blir utslängda på grund av kvantitativa skäl, vilket riskerar leda till ökat utflöde ur marknaden. Asia Pacific Groups rapport om bristerna i implementeringen av Financial Action Task Forces (FATF) rekommendationer efter Pakistan sattes på observationslistan för penningtvätt bidrar också till det negativa sentimentet kortsiktigt. Dock kan förhoppningar kring IMF samt även fortsatt förbättring av bytesbalansunderskottet (USD -950m i september, 4% av BNP annualiserat) potentiellt förbättra humöret i november.

 
DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec