6
dec
2019
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – NOVEMBER 2019

FONDEN

Fonden steg 16,6% under månaden, jämfört med fondens jämförelseindex MSCI Pakistan IMI Net TR (SEK) som steg 14,1%. Bra aktieval generellt och särskilt inom basindustri och läkemedel var de viktigaste bidragen. Bland enskilda bidrag utmärkte sig Abbot Laboratories som steg 43% under månaden, General Tyre som steg 50% och Pioneer Cement som steg 47%. Fonden adderade under månaden Pakistan State Oil till portföljen. Regeringens arbete med att betala av statens skulder i sektorn förväntas minska de finansiella kostnaderna och förbättra lönsamheten för bolaget.  Nyss hemkomna från en resa till Pakistan återger vi en del intryck i en reseberättelse som kan läsas här.

MARKNADEN

MSCI Pakistan IMI Net TR (SEK) steg med 14,1% under månaden, jämfört med MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som föll med 1,4% och MSCI EM Net TR (SEK) som föll med 1,2%. Köparna återfanns primärt bland förmögna privatpersoner och aktiefonder som lockats tillbaka i marknaden utifrån låga värderingar och en allt mer trolig ekonomisk återhämtning. Sentimentet påverkades positivt av ett antal viktiga ekonomiska faktorer.  Under månaden investerade utlänningar USD 0,7 mdr i statsskuldväxlar och obligationer, något som innebär att detta nettoinflöde nu uppgår till USD 1,15 mdr sedan 30 juni.  Dessa inflöden hjälpte centralbanken att öka valutareserven med 4% till USD 8,68 mdr fram till 22 november. Vi konstaterar att Centralbanken hittills föredragit att bygga på valutareserven snarare än att låtas valutan stärkas mot USD. Dessutom vände bytesbalansen oväntat till ett överskott i oktober vilket registrerades till USD 99 miljoner, något som senast bevittnades under 2Q FY16. Överskottet kan jämföras med ett bytesbalansunderskott underskott på USD 1,28 mdr under samma månad förra året. Vi noterade att exporten ökade med 6% på årsbasis medan importen minskade med 17% jämfört med samma månad föregående år. Förbättringen tyngdes dock av en minskning i remitteringar (inflöden av valuta från pakistanier boende utomlands) som minskade med 2,9% på årsbasis.

Under månaden tillkännagav centralbanken sin penningpolitik för de närmaste två månaderna, där man beslutade att lämna styrräntan oförändrad på 13,25%. Detta beslut var i linje med marknadens förväntningar trots nedgången i obligationsräntorna på sekundärmarknaden en månad tidigare. Dessutom behöll centralbanken sina prognosera för inflation och BNP-tillväxt oförändrade på 11–12% respektive 3,5%.

På den politiska agendan slutade protesten i Islamabad som hölls av ett litet politiskt parti fredligt efter förhandlingar med den sittande regeringens koalitionspartner. Vidare togs beslutet om förlängning av mandatperioden för chefen för militären (COAS) och reseförbudet för f.d. premiärminister Nawaz Sharif togs bort av medicinska skäl utan att skapas några större politiska kontroverser. Regeringen invigde sitt flaggskeppsprojekt, Kartarpur Corridor, för att främja religiös turism i landet. Kartarpur Corridor ger den 24m stora sikh-befolkningen som bor i Indien tillåtelse att besöka en av de heligaste pilgrimsfärdplatserna i Pakistan utan passkrav. Korridoren invigdes i tid trots den i nuläget ansträngda relationen mellan Indien och Pakistan. Dessutom tillkännagav handelsministeriet en ny tullpolitik, som förväntas sänka tullsatsen för råmaterial från nästa budgetår. Med detta sagt är detaljerna om den nämnda politiken knapphändiga för tillfället, men vi tror (om de genomförs i enlighet med intentionerna) att det kan gynna tillverkningssektorn i landet. Dessutom förväntas den andra fasen av Kina-Pakistan frihandelsavtal genomföras i början av 2020, vilket skulle ge Pakistan möjlighet att växa sin export med inledningsvis minst USD 500m under de kommande tolv månaderna. Strax före publikationen av detta månadsbrev släpptes inflationen för november vilken kom in på 12,67% (förväntat 12,49%). Det betydande hoppet från 11,06% föregående månad berodde kraftiga prisstegringar på vissa livsmedel som förväntas sjunka igen under de kommande månaderna. Marknaden reagerade således inte på siffran. Det är emellertid en indikation på att Centralbankens första räntesänkning sannolikt tidigast kommer ske i mars 2020, nu med en viss risk att försenas ytterligare. Marknaden kommer också bevaka bytesbalansen för november som förväntas släppas under månaden. Vi tror inte att överskottet i oktober kommer att upprepas utan räknar med ett underskott på mellan USD 200-400m. Det kan skapa en viss besvikelse på kort sikt. Huruvida det räcker för att leda till betydande vinsthemtagningar är osäkert då vi noterar ett fortsatt starkt intresse och utsikterna för ekonomin på medellång sikt förblir positiv samtidigt som marknaden fortsatt handlas till 30% rabatt relativt sin 10-års genomsnittliga P/BV-värdering.

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


På gatorna i Karachi.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec