6
dec
2018
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – NOVEMBER 2018

FONDEN:

Hårda förhandlingar: Pakistans finansminister diskuterar ett lånepaket med IMFs Christine Lagarde och hennes i team i oktober och november, dock utan resultat. Ytterligare förhandlingar är planerade till mitten av januari 2019. .

I november sjönk fonden 7,1%, vilket kan kan jämföras med jämförelseindex MSCI Pakistan som backade -6,4%. Marknaden var fortsatt svag i avvaktan på fortsatt osäkerhet kring finansiering av handelsunderskottet.

Fonden avyttrade sitt innehav i Meezan Bank som varit ett stort positivt bidragande innehav i portföljen och har fortsatt goda tillväxtutsikter. Dock har värderingen relativt andra alternativ blivit alltmer utmanande och på 2,5x eget kapital och ökad konkurrens anser vi att aktien inte har så mycket mer att ge. Vi har istället ökat investeringarna i kraftsektorn via bolaget Hubco Power som nyligen bytt management och söker finansiering för ett flertal spännande projekt. Fonden har också ökat i Lucky Cement, ett konglomerat med stor kassa och ett kommande kraftprojekt samt ägande i Kia Motors Pakistan och ICI Pakistan.

Det största negativa bidraget till den relativa avkastningen kom från dagligvaror och hälsovård, medan vår undervikt i energisektorn bidrog positivt.

MARKNADEN:

Marknaden fortsatte växla mellan förhoppningsfull och osäker, men med tonvikt på det senare. Investerare som hoppats på att Imran Khans regering skulle nå ett avtal med IMF (vilket skulle bidra med ökad transparens kring finansiering, minskade subventioner och höjda räntor), blev dock besvikna då delegationen lämnade Pakistan utan en överenskommelse. Kraven som IMF oftast ställer som garanti för att låna ut pengar, togs inte emot väl av befolkningen och finansminister Asad Umar försöker därför hitta andra lösningar samtidigt som han säger att IMF är en bra långivare. Förväntningarna är att ett avtal kommer att nås i mitten av januari nästa år.

I det korta perspektivet har Pakistan löst handelsunderskottskrisen med lån från Saudi Arabien (USD 3 mdr i lån och USD 3 mdr i oljeköpskrediter) och Kina (okänt belopp). Vi noterar att Kina har lånat pengar till Pakistan vid fler tillfällen än IMF de senaste åren.

På den ekonomiska fronten höjde centralbanken räntan med 1,5%-enheter till 10%, vilket ses som en eftergift till IMF samtidigt som man lät valutan depreciera ytterligare till omkring PKR 137/USD från PKR 134/USD. Totalt har nu valutan deprecierats med 30%, men utan synliga effekter på handelsunderskottet som i oktober landade på USD 1,2 mdr (-4% av BNP annualiserat) trots 1% minskning av importen och 1% ökning av exporten jämfört med förra året. Oljeprisfallet under november bör dock förbättra statistiken de kommande månaderna.

Framåt ser vi att relationerna med USA, fortsatta diskussioner med IMF kommer att vägleda marknaden. Fortsatt stigande räntor kan se mer flöden från aktiemarknaden till räntebärande instrument. Även om Karachi-börsen handlas på låga 7,8x förväntade vinsten ser vi ingen trigger i det kortare perspektivet innan ett avtal med IMF är på plats.

 

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec