5
apr
2018
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – MARS 2018

FONDEN:

Fonden steg 1,6% i mars, sämre än jämförelseindex MSCI Pakistan Net (SEK) som steg 3,4%. Fondens innehav i sällanköpsvaror och basindustri bidrog mest positivt relativt index, medan energi och fastigheter bidrog mest negativt.

MARKNADEN:

Oro över ett försenat val och/eller en ”teknokrat”-regering fortsatte under månaden. Trots att PML-N blev det största partiet i senatsvalen under månaden förlorade de samtidigt platser till oppositionspartier. Oppositionspartierna enades sedan om en ordförande från den mindre provinsen Balochistan samt en vice ordförande från oppositionspartiet PPP. Agerandet förvånade och skapade kritik baserat på utnyttjande av systemet. Vi tror dock inte att PML-N kommer att kunna, vid en eventuell valvinst senare i år, vare sig återinsätta Nawaz Sharif eller förändra den juridiska kontrollapparaten över det politiska systemet.

Ytterligare en devalvering av den pakistanska Rupeen genomfördes i mars. Ytterligare 5% innebär att valutan nu tappat omkring 10% mot USD de senaste månaderna, vilket minskar trycket på den fallande valutareserven. Bytesbalansunderskottet i februari minskade till USD 1,2mdr, men vi skulle gärna se det komma ner under USD 1mdr, vilket skulle innebära omkring 4% av BNP. Istället för att emittera Eurobonds eller låna från IMF har finansdepartementet indikerat att de vill låna från ”vänskapliga” länder, d.v.s. Kina och länder i Mellanöstern. Oavsett alternativ skulle fler åtgärder för att minska handelsunderskottet mottas positivt av investerare.

Trots oro över minskad efterfrågan på cement har efterfrågan ökat med över 10%, vilket gett cementtillverkarna utrymme att höja sina priser med 7-9%. Vår övervikt i sektorn känns nu än mer motiverad. Det verkar som att tillverkarna har enats i tanken om att ett priskrig skulle leda till sämre lönsamhet för alla. Om vi inte får kraftiga räntehöjningar eller ytterligare devalvering tror vi på en fortsatt efterfrågeökning på omkring 7-8%/år.

Regeringen förväntas lägga fram sin sista budget innan valet den 27 april. Det rapporteras om kraftiga skattesänkningar för medelklassen vilket kan leda till ökad konsumtionskraft i storleksordningen 0,1-0,2% av BNP. Det spekuleras även i slopade subventioner för vissa jordbruksprodukter för att minska kostnaderna för staten. Bland de övriga åtgärderna sägs återfinnas en sänkning av reavinstbeskattningen på aktier samt andra förändringar för att öka incitamenten för långsiktigt sparande.

 

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570. 


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec