4
jul
2018
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – JUNI 2018

FONDEN:

Pakistan och vägen till Kina.

Fonden sjönk 6,9% i juni, sämre än jämförelseindex (MSCI Pakistan Net) som sjönk 5,9%. Under månaden ökade vi exponeringen mot blue chip-banker tack vare att attraktivt värderingsgap gentemot mindre banker samt Lucky Cement, ett ledande pakistanskt konglomerat, tack vare attraktiv värdering. Vi fortsätter bevaka inflationen och räntebesked vilket bör gynna bankerna. Vi har också valt att minska exponeringen selektivt mot konsument då värderingarna ser lite stretchade ut medan vi har ökat i aktier som gynnas av valutaförsvagning.
 

MARKNADEN:

Sittande PML-N, Pakistans största parti, avslutade sin regeringsperiod då vi närmar oss valet den 25 juli. Partiet har sett som pro-business och har fokuserat på tillväxtorienterade satsningar såsom infrastruktur och ökad elproduktion med stor hjälp från kinesiska sammarbetspartners. Det har resulterat i ett ökat handelsunderskott vilket oroar allt fler. Företagen har åtnjutit lägre skatt, bra incitament för investeringar mm. Tack vare fallande oljepriser har även konsumenterna fått det lite bättre i plånboken tack vare lägre bensinpriser.
Inför valet ser vi tre områden av vikt 1) förbättrade internationella relationer, särskilt med USA. 2) transformera större delar av ekonomin till den formella delen. 3) satsningar på exportledd BNP-tillväxt. Den sista punkten är särskilt viktig med tanke på de stora satsningar som gjorts och fortfarande görs via CPEC (China-Pacific Economic Corridor), den nya kinesiska sidenvägen.

Inför valet ökar sannolikheten för en ny koalitionsregering ledd av PTI, men det är fortfarande långt ifrån avgjort och ett litet skift i opinionen kan lätt flytta vågskålen till PPP och PML-N. PTI går till val på en tillverkningsledd tillväxt där byggande, turism och importsubstitution är tongivande delar.

För Tundra fortsätter Pakistan vara ett av våra lovande kärnmarknader. Vi tror att oavsett vilket parti/koalition som vinner valet måste de noggrant välja väg framåt för att inte behöva gå till IMF och be om stödlån för att finansiera handelsunderskottet. Trots stora demokratiska framsteg det senaste decenniet har inte de ekonomiska besluten utvecklats i samma omfattning. Låt oss hoppas att en tillbakablick om fem år visar på det.

 

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec