9
aug
2018
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – JULI 2018

FONDEN:

En röst för förändring! PTI’s vinnande mantra i valkampanjen i Pakistan 2018.

Under månaden föll fonden 1,7%, jämfört med fondens jämförelseindex MSCI Pakistan Net TR (SEK) som föll 0,6%. Aktiemarknaden nådde nästan en ny botten för året för att sedermera stiga kraftigt när osäkerheten kring valet skingrades och hopp om kommande reformer skapade förnyat intresse. Under månaden minskade vi vår exponering mot Kraftsektorn givet ökad regulatoriska risker när den nya regeringen tillträder. Vi minskade även i Dagligvaror där vi konstaterade att värderingen av Fauji Foods Ltd nu nått nivåer som ganska väl tar hänsyn till den framtida potentialen. Nyheten om en eventuell ny utländsk strategisk investerare innebar att aktiekursen rörde sig kraftigt uppåt. I samband med detta valde vi att sälja positionen och istället öka vår vikt i Basindustri och Bank & Finans. I Basindustri (Framförallt cement och gödsel) konstaterar vi att marknaden nog underskattat bolagens möjligheter att höja sina priser givet ökade kostnader till följd av devalveringen. I Bank & Finans ser vi attraktiva värderingar även i de större bankerna som kommer gynnas av de stigande räntorna. Vi minskade även en del i Informationsteknologi i spåren av starka kursuppgångar och investerade likviden framförallt i Basindustri.

MARKNADEN:

För ett land som sedan sin födsel 1947 delat sin tid mellan demokratiskt valda regeringar och militärregeringar så måste det andra demokratiska skiftet som skedde 25 juli ses som en milstolpe. Utöver bolagsresultat lägger investerare stor vikt vid länders politiska stabilitet för att våga investera. Historiskt har investerare vant sig vid kontinuerliga skiften mellan de två största partierna, PML-N och PPP, och vad man förvänta sig av dessa två vid rodret. Vi konstaterar nu att ett helt nytt parti, PTI, lett av den förre världsspelaren i cricket Imran Khan, tar över. Den f.d. premiärministern Nawaz Sharifs rättegång slutade med att denne dömdes till 10 år i fängelse och hans tilltänkte arvinge Maryam dömdes till 7 år i fängelse. De förväntade sig nog båda att deras parti PML-N åter skulle vinna valet och att deras domar därmed skulle kunna mildras. Avhoppen från PML-N till PTI inför valet, frivilliga eller genom påtryckningar som oppositionen hävdar, innebar att PTI i slutändan kom ut som det överlägset största partiet och nästan på egen hand kunde nå majoritet. Tillsammans med sedvanliga allianser med oberoende kandidater ser PTI ut att kunna bilda en stark regering och därmed får Oxfordutbildade Imran Khan slutligen sin chans att genomföra de reformer av Pakistan han drömt om under 22 år. Aktiemarknaden började stiga dagen innan valet och steg sedan ytterligare när resultatet kom in, starkt påverkat av en rupee som något förvånande återhämtade sig efter valet. Oppositionspartierna hävdade oegentligheter i valet men har kommit överens om att ej bojkotta parlamentet i skrivande stund. PPP var nog relativt nöjda då de behåller kontrollen över den näst största regionen Sindh. PTI ser ut att bilda regering och ser överraskande ut att kontrollera även den mest ekonomiskt betydelsefulla regionen Punjab, en region som traditionellt varit ett starkt fäste för PML-N. Viktiga händelser i juli var en höjning av styrräntan med 100 punkter. Bytesbalansunderskottet stannade vid 5,7% av BNP för det fiskala året 2018 (1 juli-30 juni). Rupeen tappade under inledningen av månaden 6-7% bara för att återhämta större delen av nedgången efter valresultatet. Relativt omedelbart efter valet tillkännagavs ett antal stödlån till Pakistan. Kina tillkännagav att man kommer att ge Pakistan ett stödlån på USD 2mdr, Islamic Development Bank ger Pakistan exportkrediter på USD 4,5mdr för oljeimport och Saudiarabien lånar ut USD 1mdr. Samtidigt innebar negativa uttalanden från USA riktade mot IMF där man kräver att ett eventuellt stödlån ej får användas för att finansiera China Pakistan Economic Corridor (CPEC) att oron är långt ifrån över.

Valet 2018:
Så vad kan man förvänta sig att valresultatet innebär för Pakistans väg framåt? Om man läser PTIs ekonomiska manifest ligger mycket starkt fokus på eliminering av korruption och att införa styrinstrument för att minimera slöseriet i det statliga systemet. Det börjar från toppen med ökad kontroll av statligt anställdas utgifter och ökat oberoende av skattemyndigheten så att dessa, utan inblandning av politiker, ska kunna jaga skattesmitare. Bland investeringar betonas utbildning och hälsovård där man i skrivande stund just tillkännagivit en större satsning på Informationsteknologi med målsättning att hämta in försprånget Indien och Filippinerna har gentemot Pakistan. Det finns dock frågetecken över själva implementeringen av dessa ambitiösa mål. Den tillträdande finansministern Asad Umar har satt sysselsättning högst på agendan med en målsättning att skapa 10 miljoner nya jobb. För att åstadkomma detta krävs massiva investeringar i byggsektorn, tillverkningssektorn, turismnäringen och stimulanser till små- och medelstora bolag. Huvuddragen i hur målen skall nås kommer att kunna tillkännages först när den nya regeringen är tillsatt vilket förväntas under augusti. Förväntade åtgärder är en satsning på lågkostnadsbostäder och en plan för att få ner elpriser till regionalt konkurrenskraftiga nivåer. Bland övriga åtgärder förväntas reduktion av indirekta skatter, exportstimulanser och skatteunderlättnader för nya investeringar, bl.a. inom jordbruket. Förhoppningarna på den nya regeringen kommer vara höga, kanske orealistiskt höga med tanke på att PTI leder landet för första gången. Men även om man endast lyckas halvvägs mot målet kan det innebära att Pakistans BNP/invånare går från nuvarande USD 1 600 till 3 500 de närmaste tio åren. Det kommer bli en svår resa med en opposition som kommer göra allt i sin makt för att försvåra besluten som ska tas. För tillfället har vi dock ett läge där Pakistan andas optimism och en stor dos av denna. Unga, utbildade pakistanier och utlandsboende pakistanier har fått den ledare de hoppades på och man ska inte underskatta hoppets kraft för att åstadkomma förändring. Om den nya regeringen kan utnyttja detta momentum, åstadkomma delar av reformerna inom utbildning och hälsovård och därmed visa för utländska investerare att Pakistan är på väg att inleda den resa som andra asiatiska tillväxtmarknader tidigare gjort så kan också värderingen av den pakistanska aktiemarknaden närma sig värderingarna på andra asiatiska aktiemarknader. I valet 2018 röstade befolkningen för förändring. Låt oss se om takten i denna förändring motsvarar investerares förväntningar eller ej.

 

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec