5
feb
2019
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – JANUARI 2019

FONDEN

Fonden steg 7,1% i januari vilket kan jämföras med jämförelseindex MSCI Pakistan Net som steg hela 18,1%. Delar av underavkastningen kan förklaras av avsaknad av aktier inom olja- och gassektorn, som steg kraftigt under januari. Vidare var vår övervikt mot basindustri, primärt cement, också ett allokeringsval som renderade i underavkastning. Att en så pass stor underavkastning kan uppstå under enskild månad förklaras av att två av de tidigare indexmedlemmarna (United Bank Limited and Lucky Cement ) uteslutits ur indexet av tekniska skäl och att vårt jämförelseindex nu bara består av tre aktier (olja- och gasbolaget OGDC samt bankerna Habib Bank och MCB Bank) med en vikt på mellan 30% och 35% vardera. Samtliga tre aktier steg kraftigt under månaden i en inledningsvis kraftfull återhämtning i de mest omsatta aktierna, emedan segmentet strax under ej kunde matcha utvecklingen.  Förutsatt att uppgången blir bestående räknar vi med att övriga marknaden tar igen en del av tappet. Den kontinuerliga avsmalnaden av vårt historiska jämförelseindex accentuerar dock frågan kring dess relevans.  Sedan juni 2017 har antalet innehav i MSCI Pakistan Net TR index gradvis minskat från sexton innehav till nuvarande tre. Vi har därför beslutat att fr o m 1 april 2019 byta jämförelseindex till MSCI Pakistan IMI Net TR index som utgörs av 25 innehav och bättre förväntas reflektera det investeringsbara universumet för utländska investerare framöver.

MARKNADEN

Trots att januarieffekten behandlas i alla finansteoretiska grundkurser startade 2019 i en väldigt positiv ton efter ett svagt 2018. Efter två års svag utveckling, vilket i sig varit ovanligt i den Pakistanska börsens historia, emedan landet har kämpat emot ett hårt finansiellt tryck från omvärlden kombinerat med en het politisk debatt lokalt (vilken slutade med att dåvaranade president Nawaz diskvalificerades från ämbetet av landets Högsta domstol). Det värsta ser nu ut att vara bakom oss efter drygt 30% devalvering och 4,5%-enheters räntehöjning längs vägen.

Lån från vänligt sinnade stater har stabiliserat såväl valutareserv som ekonomin i helhet. USD 4 mdr i krediter från Saudi Arabien och Förenade Arabemiraten har redan utnyttjats (med ytterligare USD 2 mdr + USD 6 mdr i oljekrediter kvar av låneutrymmet). I skrivande stund sägs Kina vara villiga att låna ut ytterligare USD 2,5 mdr för att hålla valutareserven större än 6-7 veckors import. Finansministern tycks även framgångsrik i att minska behovet att ett IMF-lån från USD 20-25 mdr till kanske USD 10-12 mdr. Rykten gör gällande att Pakistan är nära en överrenskommelse med IMF, men med klart bättre villkor än andra länder som befunnit sig i liknanade situation.

Ett klart bättre handelsunderskott i december triggade ett rally på börserna och det ser ut som att de justeringar som gjorts i ekonomin, såväl penning- som finanspolitiska, har gett effekt. Finansministern har även nyligen gjort uttalanden om att fortsatta förbättringar under januari. Om de indikerade nivåerna (import – 20%, export +9% YoY) fortsätter bör omvärldens förtroende stärkas markant. De hårda åtstramningarna märks dock också på andra ställen, cemetförsäljningen är ner 20% jämfört med föregående år. Lägre importpriser för kisesiskt kol har dock gjort att aktierna hållit emot väl. Indikationer på högre inflationen januari (7,2% jämfört med 6,2% i december) bidrog till att centralbanken höjde räntan med 0,25%-enheter till 10,25% vid mötet den sista januari.

De ekonomiska reformer som genomförts och de som kommer framöver siktar alla på att återindustrialisera ekonomin med övervikt på USD-exporterande industrier. Globalt erkända företag som bl.a. Cargill International har utlovat investeringar på USD 200m. Saudi Arabiens kronprins Muhammad Bin Salman planeras besöka Pakistan i februari och förväntas underteckna affärsuppgörelser på över USD 20 mdr i ett raffinaderi .

Vi tror att den kommande rapportperioden kommer att visa på fallande försäljning och marginaler bland de cykliska bolagen, vilket bör uppvägas av de låga värderingarna tillsammans med starkare ekonomiska utsikter. En undertecknad överrenskommelse med IMF skulle också klart stärka internationella investerares förtroende, oss inklusive.

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.

Pakistan kommer överens om finansiering med Förenade Arabemiraten.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec