6
mar
2019
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – FEBRUARI 2019

FONDEN

Fonden sjönk med 3,6% i februari jämfört med jämförelseindex, MSCI Pakistan Net (SEK), som backade 2,6%. Månaden präglades av ökade geopolitiska spänningar mellan Pakistan och Indien vilket skymde de stora förbättringarna av makroekonomiska indikatorer.

Under februari månad var fondens främsta underpresterande exponeringar inom Material- och kommunikationstjänster, medan positivt bidrag erhölls från undervikter inom såväl finans- som energisektorn. Under månaden minskade vi vår exponering i likvida blue chip-banker och ökade vår exponering i attraktiva konsumentrelaterade materialbranschen.

MARKNADEN

I februari ökade spänningen mellan Indien och Pakistan när Pakistan sköt ner två indiska stridsflygplan på pakistanskt territorium. En pilot överlevde och fångades, men släpptes  senare som en ”fredsgest”. Omständigheterna har väckt oro och tonen mellan de två nationerna har hårdnat märkbart. USA, Storbritannien, Kina, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten har emellertid ingripit vilket resulterat i minskad spänning mellan de två nationerna. Pakistans premiärminister Imran Khan har upprepade gånger betonat ”ge fred en chans” som ett av hans kärnvärden och har erbjudit sig att undersöka attacken. Med tanke på valet i Indien och premiärminister Modis aggressiva hållning kan händelsen fortsätta störa relationen.

Från marknadens perspektiv verkar den makroekonomiska stabiliseringen – valutaförsvagning på 33% och räntesänkning på 450 procentenehter – ha givit resultat. I januari landade bytesbalansunderskottet på  USD 800m (3,5% av BNP), en halvering från 7% av BNP, och handelsunderskottet minskade mer än 30% till USD 2,4 mdr. Valutaförsvagningen har förstås lett till ökad inflation till 8,2% (med ohållbara prisförändringar i vissa grönsaker). Efter att ha extern finansiering från Kina, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten via lån och oljekreditfaciliteter, verkar regeringen tydligen navigera mot IMFs räddningsvillkor, vilket skulle vara mer fördelaktigt än om räddnings-paketet som erbjöds i september-oktober förra året hade accepterats. Minskningen av bytesbalansunderskottet är uthålligt och är sannolikt en viktig katalysator för investerare.

Samtidigt har regeringen lagt största delen av sin energi mot a) att öka utländska och lokala investeringar b) öka exporten och c) öka skatteintaget från 11,6% till 14,6% av BNP. Vidare välkomnade regeringen Saudiarabiens kronprins, Muhammad bin Salman, som besökte landet och tog med sig investeringar värda 20 miljarder dollar i raffinaderi, kraft och livsmedelsbearbetning. Av investeringarna bör USD 6 mdr komma relativt snart genom försäljningar av kraftverk och tilldela förnybara projekt. För att visa allvar med ambitionen att öka skatteintäkterna, har Federal Reserve of Income (FBR) anklagat av en chef för ett oljebolag för att ha undanhållit PKR 2 mdr (USD 14,2m)i skatt, skickat krav till 6 000 rika noll-taxerare för att få in mer än PKR 2 mdr, återvinna PKRs 6 mdr från en batteriproducent, direktintegration av detaljhandeln, samt premiärministerns beslut att förbättra och förenkla skatteinsamling och ”ease-of-doing-business”. I ett nyligen uttalat uttalande har premiärministern stolt rapporterat att antalet företagsskatter minskats från 46 till 17 stycken.

Även om vi ser konkreta förbättringar i det framtida ekonomiska klimatet i landet är vi också medvetan om en fördröjd negativ effekt som ett resultat av valutadeprecieringen och de kraftiga räntehöjningarna, vars topp ska vara synlig i nya månader, även om rapporter säger att IMF kräver ytterligare höjningar i gas-/eltariffer och styrräntan. Efterfrågeminskningar är synlig inom cement- och oljeförsäljningen. Det är dock välkänt i marknaden och bör vara inprisat i aktierna, som nu handlas på nivåer i linje med 2013. Vi förväntar oss mer positiva än negativa nyheter under detta och nästa kalenderår .

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec