5
mar
2018
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – FEBRUARI 2018

FONDEN

Under den gångna månaden steg fonden 3,1% (SEK), medan MSCI Pakistan Net (SEK) steg 5,6%. Sällanköpsvaror och dagligvaror bidrog positivt till relativavkastningen under månaden emedan undervikterna i energi och bank & finans bidrog negativt. Under februari ökade vi fondens exponering mot cement och bank & finans samtidigt som exponeringen mot textilsektorn reducerades.

Ökningen i cementsektorn skedde mot bakgrund av attraktiva värderingar efter marknadens oro för lägre marginaler och ett priskrig. Vi anser DG Khan Cement, ett av fondens största innehav, vara en mycket attraktiv aktie och menar att marknadens oro för bolagets expansion i södra Pakistan inte är befogad. Expansionen i söder kan mycket väl användas för export och därmed skulle problem med överkapacitet på den lokala marknaden, som förväntas växa med 7-9% på medellång sikt, kunna undvikas. Sektorn har dock bevittnat ökade kostnader från högre kolpriser som ett resultat av Kinas beslut att begränsa kolproduktionen för att motverka utsläppen. Landets infrastruktur för naturgas har dessvärre inte varit kapabel att hantera den säsongsmässiga ökade efterfrågan på energi. Vi menar dock att detta är ett tillfälligt fenomen och att investerares intresse för sektorn bör återvända på sikt, i synnerhet för marknaden med ett strukturellt underskott på bostäder, vilket är fallet i bl.a. Pakistan och Indien. Exempelvis såldes Binani Cement, en lokal indisk aktör, nyligen till ett konsortium lett av Bain Capital för USD 980m motsvarande ca USD 150/ton, avsevärt högre än värderingarna på de pakistanska cementbolagen. Fonden reducerade också sin exponering mot textilsektorn efter det att Nishat Mills Ltd indikerat dess intention att reducera sin ägarandel med närmare 12% i ett fordonsprojekt. DG Khan Cement och Adamjee Insurance valde istället att investera i projektet. Vi anser inte att Nishat Mills Ltd är en direkt exponering mot textilsektorn och man skulle därmed inte fullt ut gynnas av politiska beslut att bekämpa bytesbalansunderskottet. Vi anser istället cykliska sektorer som i många fall handlas till attraktiva värderingar vara betydligt mer attraktiva exponeringar i detta läge.

MARKNADEN

Den pakistanska aktiemarknaden förblev konfunderad under februari. KSE 100 föll 1,8% (i lokal valuta) i ljuset av risken att landet kan komma att åter sättas upp på Financial Action Task Force:s (FATF) s.k. grå lista fr.o.m. juni 2018 över länder med bristfälliga processer för att förhindra penningtvätt, liksom det faktum att f.d. premiärminister Nawaz Sharifs nyligen förbjudits innehav offentliga positioner. Pakistan befann sig på den grå listan åren 2012-2015 med skillnaden att risken att bli uppförd på listan denna gång tycks vara ett uttryck för en försämrad relation mellan Pakistan och USA, vilket skulle kunna sätta käppar i hjulet för Pakistans ekonomiska utveckling trots Kinas investeringar under senare år. Denna händelseutveckling fick investerare att inta en avvaktande position.

Före detta premiärministern Nawaz Sharif överlämnade motvilligt tillfälligt ledarskapet för PML-N till Shahbaz Sharif, hans yngre bror. Den styrande partiet genomgår just nu en turbulent period men vad som med säkerhet kommer hända partiet ska låtas vara osagt till dess valet ägt rum senare i år. Till besvikelse för PML-N tilläts dess representanter delta i senatvalet som ”partiobundna ” kandidater, vilket ökar risken för kohandel i händelse av att Shahbaz Sharif får politiska motgångar. Framgångar för Jahangir Tareen från PML-N i de områden som tidigare varit starka oppositionspartifästen har dock tillfälligt stärkt PLM-N. Partiet har spelat på de stora väljarmassornas sympati, vilket hittills har visat sig vara effektivt och man tycks förbli det enskilt största partiet 2018. Det ska dock tilläggas att premiärministerkandidat Shahbaz Sharif attackeras från flera håll: den högsta tjänstemannen i hans hemprovins Punjab har arresterats, mutanklagelser mot Shahbaz knutet till ett byggprojekt inom CPEC-projektet och anklagelser från en polis att denne varit involverad i mord i sin roll som polis med Shahbaz vetskap.

Bytesbalansunderskottet i januari noterades på mycket omfattande USD 1,6mdr, trots tillväxt om 10% respektive 11% i årstakt vad gäller export respektive remittering av kapital från utlandet till Pakistan från pakistansk arbetskraft stationerad utomlands. Regeringen är i färd med emissionen av ytterligare obligationer senare under kvartalet liksom införandet av skatteamnesti för redovisning av utländska tillgångar där skatten begränsas till 4% om tillgångarna förblir kvar i utlandet och 2% i det fall att dessa återkallas till Pakistan. Sammantaget borde detta kunna resultera i USD 2-3,5mdr i utländsk valuta och räcka för att hålla Pakistans betalningssituation i schack fram till valet. Mindre deprecieringar av valutan är att förvänta då den importtull som nyligen införts på vissa varor nu har blivit ett rättsfall i en lokal domstol och att intäkterna från denna skatt därmed kan ifrågasättas. Positivt i sammanhanget är dock att skillnaden mellan den nominella växelkursen och vad den teoretiskt borde vara (Real Effective Exchange Rate, REER) har kommit ned från ca 20% i mars 2017 till ca 8% i februari 2018.

På kort sikt kan stabilitet inom senatskandidaterna för PML-N-partiet, en översyn av frihandelsavtalet mellan Pakistan och Kina samt en sänkning av landets energipriser fungera som en positiv katalysator. I den negativa vågskålen ligger det faktum att den fallande valutareserven, om det inte stoppas genom inflöden från en obligationsemission och skatteintäkter från utländska tillgångar, kan komma att resultera i en avvaktande hållning från aktiemarknaden till valet i juli/augusti 2018. I ett uttalande nyligen från USA:s general Votel konstaterades dock observerade ”positiva indikatorer”, ett positivt uttalande givet marknadens bytesbalansdiskussion. Positivt på den geopolitiska scenen var också Afghanistans beslut att genomföra ”ovillkorliga samtal” med talibanerna och att blicka framåt i relationen med Pakistan.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec