9
jan
2019
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR Pakistan – December 2018

FONDEN:

Fonden sjönk 9,1% i December, bättre än jämförelseindex MSCI Pakistan Net som backade 13,8%. Fonden minskade innehavet i Gul Ahmed Textiles och MCB Bank efter stark relativutveckling och investerade istället pengarna i DG Khan Cement och Maple Leaf Cement. Vi anser att värderingarna i sektorn överdriver riskerna och underskattar potentialen som bör återspeglas på medellång sikt. Störst positivt bidrag till den relativa avkastningen kom från EFU Life, AGP Limited, K-Electric och Abbot Pakistan, medan DG Khan Cement, Hum Network, Kohinoor Textiles och General Tyres bidrog mest negativt.

MARKNADEN:

Julen i Pakistan bidrog inte med någon gladare stämning. Fortsatt osäkerhet kring handelunderskottet och en överraskande räntehöjning på 1,5%-enheter bidrog till fallet. Trots avtalen med Saudi Arabien, Förenade Arabemiraten och Kina om lån på totalt USD 14 mdr gav lite respit efter att valutareserven varit nere på nivåer som motsvarade omkring sju veckors import. För att få en mer uthållig tålighet i valutareserven behövs ett avtal med IMF, och marknaden ser fram emot de fortsatta förhandlingarna.

Bidragande till oron är FATF’s utvärdering av Pakistans status ang. penningtvätt. Regeringen har tagit ett flertal beslut för att förbättra strukturen och minska möjligheterna till penningtvätt i systemet, men utfallet beror i sista hand på hur USA ställer sig. President Trump har på senare tid utryckt sig i mildare termer efter att Pakistan assisterat vid hemtagningen av amerikanska styrkor från Afghanistan, men Trumps ombytliga humör skapar en osäkerhet kring uthålligheten i USA attityd. USA säger samtidigt att de har stora möjligheter att försena/stoppa ett eventuellt avtal med IMF om de misstänker att pengarna kan komma att skickas till Kina. Det kan leda till att eventuella avbetalningar på skulderna till Kina först kan bli aktuella efter ett eventuellt IMF-program har avslutats.

På makrosidan förbättras statistiken, dock långsamt. Inflationen ökade med 6,2% i december, remitteringarna ökade med 2% och bytesbalansen minskade under juli-november 2018 till USD -6,1 mdr från USD -6,8 mdr samma period 2017. 33% devalvering av valutan gentemot USD och räntehöjningar på totalt 4,25%-enheter har haft effekt och om oljepriset stannar under USD 60 per fat kan bytesbalansunderskottet minska till hanterbara 2,5-3% av BNP inom ett kvartal. Det behövs dock fler initiativ i händelse av att IMF-förhandlingarna bryter samman, såsom de nyligen annonserade intentionerna att ge ut diaspora-obligationer riktade mot pakistanier boendes utomlands eller Panda-bonds mot den kinesiska marknaden. För att få omvärldens förtroende är dock ett avtal med IMF mer värt.

Januari 2019 bör bringa klarhet och gör förhoppningsvis att Pakistan lämnar de värsta svårigheterna bakom sig. Ett avtal med IMF hägrar (samtalen beräknas återupptas den tredje veckan i januari) och mer detaljer kring en UAE/Saudi-investering i ett raffinaderi i Gwadar på mellan USD 6-8 mdr bör vända sentimentet. Finansministern väntas också presenter en mini-budget med förslag på hur landet skall stärka finanserna efter att ha analyserat läget sedan i somras. Efter två år med negativ avkastning på den pakistanska börsen bör de mest negativa scenarion vara inprisade och det krävs inte mycket för att få investerare på bättre humör. Vi startar från en låg nivå och känner oss optimistiska att vi kommer sluta 2019 högre.

 

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec