5
sep
2018
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – AUGUSTI 2018

FONDEN:

Vinst eller förlust? Allt fokus på finansministern.

I augusti steg fonden 1,1%, bättre än jämförelseindex MSCI Pakistan Net (SEK) som sjönk 2,3%. Marknaden backade i avvaktan på en ny plan för hur regeringen skall tackla handelsunderskottet. Investerare var hoppfulla, men valde att vänta och se snarare än spekulera i positiva besked. Under månaden har vi minskat något i övervikten mot cykliska aktier, såsom cement och stålbolag, och instället ökat i bank och finans samt konglomerat. Bland annat ökades positionerna i Meezan Bank, en av de snabbast växande lokala bankerna, och Fauji Fertiliser Bin Qasim för att ta del av den förväntade vinsttillväxten från nuvarande nivåer. Dessutom spekuleras det i att en utländsk investerare skall köpa en större position i Fauji Foods (ett dotterbolag till Fauji Fertiliser), vilket ytterligare ökar intresset.

 

MARKNADEN:

I vanliga fall skulle rapporteringen av bytesbalansunderskottet på USD 2,2mdr kunnat skapa en kraftig sättning på börsen, men med en nytillträdd regering gav marknaden Imran Khan mer tid att formulera sitt åtgärdspaket. Delar av förklaringen står nog också att finna i att marknaden nu handlas på relativt attraktiva 8,5x den förväntade vinsten för 2019. Den nybildade regeringen och dess ministrar arbetar med sina åtgärder och förslag för att driva den pakistanska ekonomin framåt. En stor förändring mot tidigare har varit öppna uppdateringar om processen i parlamentet, snarare än diverse ”läckor” och rykten till enskilda reportrar.

Vi tror att USAs utrikesminister Mike Pompeos besök den 5 september kommer att få stor betydelse. Pompeo har tidigare antytt att USA motsätter sig Pakistans diskussioner med IMF för att lösa nuvarande ekonomiska problem. Det är en indirekt åtgärd för att komma åt Kinas allt tydligare globala ekonomiska och politiska ambitioner. På samma linje har USA hållit inne med en utbetalning av USD 300m i ersättning för militärt stöd i kriget mot terrorismen. Mötena kan ha en avgörande roll i möjligheterna för Pakistan att få ett stödpaket eller inte från IMF. Pakistans nytillträdde finansminister, Asad Umar, har sagt att Pakistan undersöker alla alternativ. Marknaden spekulerar i återkommande sukuk-utgivningar (islamiska certifikat) eller obligationer riktade mot diasporan till ett värde av USD 1-2mdr, och säkra olja på kredit från Saudi Arabien och Kuwait. Annars har även kinesiska banker visat sig väldigt villiga att låna ut pengar för att bibehålla valutareserven på nivåer som täcker åtminstone 7 veckors import. För att snabbt komma till rätta med det stora bytesbalansunderskottet bedöms att importtullarna på lyxartiklar, ytterligare räntehöjning på upp till 1 procentenhet och kraftiga budgetneddragningar på åtminstone 1% av BNP. Åtgärdena beräknas minska tillväxten till strax över 4%.

Några noterbara förbättringar på makrosidan är (i) REER-modeller (Real Effective Exchange Rate, en teoretisk värdering av valutan) visar att valutan nu kan anses undervärderad, efter en lång period av övervärdering, (ii) regeringen arbetar hårt för att minska onödiga utlägg från regeringen, (iii) Högsta domstolen har skapat en särskild arbetsgrupp för att komma åt penningtvätt, (iv) den garanterade avkastningen på nya kraftanläggningar har sänkts till 14%, och (v) ”diskretionärt” tilldelade bidrag till politiker avskaffas. Vi tror att takten kommer på reformer kommer att öka framöver.

 

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec