4
maj
2018
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – APRIL 2018

FONDEN:

Fonden steg 1,2% i april, jämfört med MSCI Pakistan Net (SEK) som sjönk med 0,8%. Fonden fortsatte leverera positiv avkastning trots den politiska turbulensen. Överavkastningen genererades framförallt inom bank & finans, dagligvaror och hälsovård, medan basindustri var den sektor som bidrog mest negativt till den relativa avkastningen.

Centralbankens funderingar på att öka kapitalkraven för systemviktiga banker tyngde banksektorn i april vilket gynnade fondens relativavkastning givet vår undervikt i sektorn. Dessutom kom dagligvarubolaget Shezan med en stark rapport med klart förbättrade marginaler. Aktien handlas fortfarande under 10x den förväntade vinsten och vi tror på fortsatt bidrag från innehavet. Det relativt nya innehavet i AGP Pharma gick också starkt efter en bra rapport och aktien är nu upp drygt 20% sedan noteringen i början av mars. Undervikten gentemot basindustri kostade relativutveckling efter att rykten om lättnader för gödselindustrin i den nya budgeten fick sektorn att stiga.

I april ökade vi exponeringarna mot kraftbolaget HUB Power, vilket vi ser som en bra tillväxtexponering som dessutom är har en neutral exponering mot valutan i händelse av fortsatt försvagning, National Bank of Pakistan (ökad utlåning till bottenvärdering) samt Pioneer Cement och DG Khan Cement (förväntan om stigande efterfrågan och priser). Ökningarna finansierades av vinshemtagningar i bland annat Fauji Foods och Nishat Mills (efter bolaget fått en mindre del än förväntad del i samriskbolaget med Hyundai Motors.)

 

MARKNADEN:

Den sjunkande valutareserven har skapat alltmer oro den senaste tiden. Viss lättnad kan skönjas efter att exporten i mars växte med 24% samtidigt som importen bara växte med 5%, vilket bidrog till att bytesbalansunderskottet minskade till USD 1,1 mdr från USD 1,3 mdr i februari. En nyligen införd skatteamnesti för pakistanska tillgånger utomlands som tas hem förväntas också bidra med omkring USD 1 mdr fram till sista juni. Försvagningen av valutan med omkring 10% de senaste 5 månaderna har också bidragit till ett minskat underskott och förväntas bidra ytterligare. Tills vidare har regeringen förlitat sig på lån från Kina för att finansiera underskottet i väntan på att den tillträdande regeringen skapar mer hållbara lösningar efter valet i augusti. Ytterligare turbulens och osäkerhet är att vänta inför valet då bl.a. ett flertal medlemmar av regerande PML-N-partiet bytt till oppositionspartiet PTI. Dessutom fortsätter avsatte Nawaz Sharif kampanja för att bli återvald och sedan förändra konstitutionen för åter att kunna regera, trots att domstolen diskvalificerat honom från politiken på livstid.

Cementförsäljningen ökar med omkring 10% vilket också lett till stigande priser i framför allt de norra delarna av Pakistan där den största mängden av cement säljs. Efter ett beslut om att öka finansieringen till dammbyggen har även ett projekt på 800 MW värt USD 2,6 miljarder godkänts. Dammbyggen bör öka cementefterfrågan och höja kapacitetsutnyttjandet vilket leder till förbättrade marginaler. Ett av våra innehav, Lucky Cement, skall bygga ut sin kapacitet med 2,6m ton till en kostnad av USD 150m i de norra delarna av landet, och genomför dessutom ytterligare en investering i Irak på USD 109m. Ett annat innehav, Hum Network, lanserade mathandel på nätet (www.hummart.com) för att nå den ökande efterfrågan i städerna. Den utgående regeringen presenterade sin sista budget innan valet i höst vilken bland annat innehåller sänkt skatt för både företag och privatpersoner. För att få fler att deklarera stoppas dessutom personer och företag som inte deklarerar från att köpa fastigheter till ett värde överstigande USD 35 000. Budgeten ses som bra för börsen och kan också vara bra för hela ekonomin om den bidrar till att minska den ej dokumenterade andelen av ekonomin.

 

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec