9
okt
2019
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – SEPTEMBER 2019

FONDEN

Fonden steg 0,6% i september, bättre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som steg 0,1%. Fonden har hittills i år stigit med 6,8%, sämre än jämförelseindexet som  stigit 18,0%.

På landnivå bidrog övervikten i Nigeria (33% av fondens tillgångar) och undervikten i Marocko (0%) mest positivt relativt jämförelseindex. Fondens övervikt i Egypten (51% av fondens tillgångar) och undervikt mot Kenya (0%) bidrog mest negativt. På sektornivå bidrog aktievalen inom Finans tillsammans med undervikten i Material mest positivt, medan undervikt och aktieval inom Dagligvaror samt övervikten mot Hälsovård bidrog mest negativt relativt jämförelseindex. Den svenska kronan var oförändrad gentemot USD i september. (alla förändringar i SEK)

Inga större förändringar har gjorts under månaden.

MARKNADEN

De afrikanska marknaderna (MSCI EFM Africa xSA Net TR +0,16%) gick sämre än andra Frontier-marknader (MSCI FMxGCC Net TR) som steg med 0,4% i september. Zimbabwe var den bästa afrikanska marknaden och steg hela 40,1% (fortfarande av ”fel” skäl som vi skrivit om tidigare bl.a. här) följt av Namibia som steg 5,2%. BRVM (en samlingsbörs för bl.a. Senegal, Elfenbenskusten och Benin) var den sämsta afrikanska marknaden med en nedgång på 7,5%, medan Tunisien var den näst sämsta och backade 3%. (alla förändringar i SEK).

Den egyptiska marknaden (Hermes Index -2,5% i september) föll kraftigt efter att oväntade protester mot al-Sisi genomförts på flera platser i landet. Även om antalet deltagare i protesterna kunder räknas i hundratal snarare än tusental, reagerade marknaden kraftigt och föll mer än 10% de tre följande handelsdagarna. Sedan de två revolutionerna (arabiska våren 2011) och avsättandet av Muslimska Brödraskapet 2013) har det inte förekommit några större protester och nervositeten var påtaglig med massor av alarmerande rubriker och artiklar om missnöjet med reformerna som urholkat köpkraften hos den fattigare delen av befolkningen. Inför den följande helgen var säkerhetspådraget kraftigt samtidigt som upp emot 2000 människor arresterades för att minska risken för en upprepning. Dessutom anordnades en stor pro-Sisi demonstration vilket drog tusentals människor. Lättnaden i marknaden när en upprepning av demonstrationerna veckan uteblev var markant, och börsen återhämtade snabbt omkring halva fallet. Det är för tidigt att ropa att faran är över, men myndigheterna kommer sannolikt vara på helspänn den närmsta tiden för att se till att det är lugnt på gatorna. Samtidigt är protesterna ett symptom på att det finns delar av samhället som inte känner att de klart förbättrade ekonomiska utsikterna för landet har kommit dem till del, vilket på ett eller annat sätt måste hanteras och långsiktigt kan man förstås inte fängsla människor som uttrycker avvikande åsikter för den förda politiken. Inflationen sjönk i augusti till 7,5% (den lägsta nivån sedan januari 2013), och centralbanken sänkte räntan ytterligare 1%-enhet vid mötet i september. Det innebär att räntan nu sänkts hela 3,5%-enheter i år och vi börjar närma oss nivåerna där bankerna tror att utlåningen till företag för kapacitetsexpansion kommer att ta fart igen. Ytterligare 2%-enheters sänkning förväntas inom de närmsta 18 månaderna, med den större delen av dem under nästa år.

Nigerianska aktiemarknaden (Nigeria Stock Exchange Main Index +1,2%) hade svårt att uppvisa någon större entusiasm efter den rätt dåliga BNP-tillväxten som redovisades i början av månaden (BNP 2Q2019 +1,94%) men flertalet blue-chips återhämtade sig under den senare delen. Inflationen för augusti rapporterades öka med 11%, en nivå där den hållit sig sedan maj 2018. Centralbankschef Godwin Emefiele har också uttryckt att det inte är aktuellt med några räntesänkningar förrän inflation är omkring 9%, vilket enligt de flesta bedömare utesluter flera sänkningar i år efter den överraskande sänkningen tidigare i mars.

I Kenya (Nairobi All Share Index +2,8%) fortsätter debatten om räntetaket som infördes i september 2016 och begränsar vilken låneränta som bankerna kan ta, men trots högsta domstolens utslag tidigare i år att utformningen strider mot lagen finns det få tecken på att det kommer att tas bort i närtid. Mer troligt är att de kvarstår i någon form vilket kommer att fortsätta ha en dämpande effekt på såväl bankernas vinster som den ekonomiska tillväxten. Den senare tycks dock ha anpassat sig väl trots att utlåningsökningstakten idag är omkring hälften av vad den var innan taket infördes,  BNP steg med 5,6% under det andra kvartalet i år, en tiondels procentenhet högre än förväntat.

DISCLAIMER: Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Den Egyptiska centralbanken har sänkt räntan aggressivt de senaste två åren, och det kommer mer.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec