7
apr
2020
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – MARS 2020

FONDEN

Fonden backade -19,9% i mars, bättre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som backade -22,3%. Fonden har hittills i år fallit med -22,0%, sämre än jämförelseindexet som fallit -21,6%. På landnivå bidrog undervikten i Marocko (5% av fondens tillgångar) och undervikten i Mauritius (3%) mest positivt relativt jämförelseindex. Fondens övervikt i Egypten (41% av fondens tillgångar) och övervikt mot Ghana (10%) bidrog mest negativt. På sektornivå bidrog undervikten mot Teleoperatörer tillsammans med undervikten i Material mest positivt, medan övervikten mot Sällanköpsvaror och övervikten mot Hälsovård bidrog mest negativt relativt jämförelseindex. Den svenska kronan var försvagades 3% gentemot USD i mars, vilket ökade avkastningen omräknat till SEK. (alla förändringar i SEK)

Det sägs ofta att aktiemarknaderna drivs av girighet och rädsla, och i mars gick det knappt att hitta ett endast tecken på girighet på hela planeten. Den globala reaktionen på COVID-19-pandemin var att sälja vadsomhelst varsomhelst som att världen skulle ta slut, i takt med att antalet infekterade och döda ökade över hela världen. Utegångsförbud, lockdowns & isolering blev den nya normen med stora ekonomiska effekter som resultat. Det är fortfarande för tidigt att säga hur detta slutar, både vad gäller viruset och för ekonomin, men vi vet att det kommer att bli värre innan det blir bättre. Utvecklingen i Afrika är ännu svårare att förutsäga, och även om viruset började spridas senare där än i resten av världen och infrastrukturen är fattigare, har många länder infört begränsningar i ett tidigare skede för att begränsa spridningen av viruset. Erfarenheterna från Ebola-utbrottet (som var mycket dödligare) borde också hjälpa till att hantera det nuvarande utbrottet. Och även om det är svårt att förutsäga de ekonomiska effekterna i Afrika, men det finns det en viktig poäng ur ett aktiemarknadsperspektiv. Alla marknader runt om i världen sjönk kraftigt i mars, men medan t.ex. S&P har 5 år med uppgång bakom sig har de flesta marknader av våra marknader haft ganska dålig avkastning och handlas till rekordlåga värderingar. Se den månatliga uppdateringen för Tundra Sustainable Frontier för en mer ingående diskussion i ämnet.

MARKNADEN

Afrikanska aktiemarknader (MSCI EFM Africa xSA Net TR -22,3%) föll kraftigt i mars och utvecklades sämre än andra Frontier-marknader (MSCI FMxGCC Net TR), som föll 19,2% under månaden. Zimbabwe var den bästa afrikanska aktiemarknaden och steg 9,7% följt av Malawi med +3,5%. Namibia var den sämsta afrikanska marknaden och sjönk 27,7% medan Mauritius var den näst sämsta och sjönk 26,1%. (alla förändringar i SEK).

Egypten har (Hermes Index -21,4% i mars, -23,9% i år) infört kraftfulla åtgärder för att stoppa spridningen av COVID-19-viruset med utegångsförbud, stängning av skolor, moskéer osv. De har också infört olika stödpaket till ekonomin inklusive sänkning av naturgaspriserna för industrin och stödköp av aktier till ett värde om EGO 20 mdr (USD 1,3 mdr). Centralbanken sänkte även styrräntan med 3%-punkter vid ett extrainsatt möte den 16 mars.

Nigeria (Nigeria Stock Exchange Main Index -19,5% i mars, -17,9% i år) drabbas hårt av oljeprisfallet på grund av oenigheten mellan Saudiarabien/OPEC och Ryssland, där den sistnämnda vägrar att minska produktionen, har även vidtagit åtgärder för att motverka de negativa effekterna på ekonomin från Corona-utbrottet. Den finansiella huvudstaden Lagos, såväl som grannstaten Ogun och huvudstaden Abuja har i princip utegångsförbud för att begränsa ytterligare spridning. Centralbanken har också devalverat den officiella valutakursen något (även om de föredrar att kalla det för en ”prisjustering”), som i princip inte var tillgänglig för någon, från NGN 305/USD till närmare den rådande marknadskursen på omkring NGN 365 per USD och även efter det låtit kursen glida ner mot 390-nivån. Utan viktiga USD-inflöden från oljan får CBN det svårare att möta USD-utflöden från import eller finansiella flöden, och det finns tecken på lägre likviditet på valutamarknaden. CBN höll också räntan oförändrad vid det senaste mötet för att inte öka pressen på valutan.

Marocko (MASI Free Float All Shares Index -22,8% i mars, -26,5% i år) sänkte styrräntan, -0,25% till 2%, i mars och inledde med begränsningar för att minska smittspridningen som t.ex. stängda restauranger och kaféer och övergick sedan till en större nedstängning där i princip alla förväntas hålla sig hemma större delen av tiden.

Den kenyanska ekonomin (Nairobi All Share Index -11,8% i mars, -17,5% i år) drabbas också av den globala oron och skall dessutom hantera spridningen i gräshoppor i delar av Östafrika som till viss del hotar grödorna. Centralbanken sänkte styrräntan med 1%-enhet till 7,25% och regeringen lanserade snabbt stödåtgärder som inkluderade skattelättnader, ekonomisk stimulans med moms-återbetalningar och extra pengar till de fattiga etc., tillsammans med sociala åtgärder för att begränsa spridningen av viruset.

I Kenya (Nairobi All Share Index -8,6% i januari) aktiemarknaden drabbades också av den globala försäljningsvågen, och bland annat indextunga Safaricom (inte ett innehav i fonden) föll nära 10%. Fondens innehav i Equity Bank och Kenya Commercial Bank klarade sig inte bättre och föll 10% respektive 14%.

DISCLAIMER: Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.

Organiserade butiker, likt Carrefour som drivs av fondens nya innehav Label Vie, vilka nu står för 17% av försäljningen jämfört med 10% för 5 år sedan.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec