6
aug
2019
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – JULI 2019

FONDEN

Fonden föll 1,9% i juli, sämre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som steg 1,1%. Fonden hittills i år har stigit med 4,5%, sämre än jämförelseindexet som har stigit 12,8%.

På landnivå bidrog övervikt och aktieval i Ghana (4% av fondens tillgångar) och Nigeria (33%) mest positivt relativt jämförelseindex. Fondens undervikt i Marocko (0% av fondens tillgångar) och övervikt i Egypten (51%) bidrog mest negativt. På sektornivå bidrog övervikten och aktieval inom hälsovård tillsammans med undervikt i energi mest positivt, medan aktieval i finans (främst nigerianska Guaranty Bank som föll mer än 11%) och undervikt mot teleoperatörer bidrog mest negativt relativt index. Den svenska kronan försvagades med 3,1% gentemot USD, vilket hade en positiv effekt på avkastningen omräknad till SEK.

Inga större förändringar i fonden genomfördes i juli. (alla förändringar i SEK).

MARKNADEN

De afrikanska marknaderna (MSCI EFM Africa xSA Net TR +1,1%) gick sämre än andra Frontier-marknader (MSCI FMxGCC Net TR) som steg med 3,5% i juli. Tanzania var den bästa afrikanska marknaden och steg 6,8%, följt av Marocko som steg 6,7%. Förra månadens vinnare Zimbabwe blev den sämsta afrikanska marknaden med en nedgång på 5,7%, medan Namibia var den näst sämsta och backade 5,7%. (alla förändringar i SEK).

Den egyptiska marknaden (Hermes Index -1,8% i juni) föll något, även om inflationstakten för juni månad var bättre än väntat, +9,4%, ned från +14,1% i maj. Centralbanken höll styrräntan oförändrad. Rapportsäsongen har inletts och marknaden väntar ivrigt på bolagens kommentarer. Bland de få bolag som hittills rapporterat av våra innehav släppte CIRA en stark rapport där intäkterna ökade med 31% och nettovinsten växte med 63% för tredje kvartalet 2019 (räkenskapsåret slutar i augusti).

Internationella investerare minskade sin exponering mot Nigeria (Nigeria Stock Exchange Main Index -5,1%) på grund av ökad riskaversion. Centralbanken släppte nya regler för banksektorn om att bankerna måste ha en lån-till-insättningskvot på minst 60% (och högst 80%) och att små och medelstora företag får en vikt på 150% i denna beräkningen. Med de nya reglerna hoppas CBN på att förbättra tillgången till kredit för ekonomin i allmänhet och små och medelstora företag i synnerhet. De flesta banker som vi har i fonden uppfyller redan, eller är nära att uppfylla, det nya kravet. Investerare gillar dock inte den typen av detaljstyrning från centralbanken och den kraftiga reaktionen i Guaranty Bank, en av de bästa bankerna på kontinenten, bör ses i det ljuset. Den nigerianska aktiemarknaden välkomnade ytterligare ett stort telekombolag på börsen i och med noteringen av Airtel Africa, som valde att notera aktien i både London och Nigeria. Bolaget tog in närmare USD 700m, men blev inte lika framgångsrik som MTN-noteringen i maj och aktien har sjunkit nästan 20% i Nigeria och 5% i London. På längre sikt är båda nykomlingarna välkomna tillskott och bör stärka intresset för den nigerianska börsen eftersom de breddar investeringsmöjligheterna och ökar handelsvolymen.

Kenyas (Nairobi All Share Index +0,4%) väl ansedde finansminister Henry Rotich arresterades med anklagelser om korruption. President Kenyatta har lovat mycket tuffare tag mot korruptionen, men få fall som detta har nått domstolarna, och utvecklingen kommer att följas noga av hela landet.

DISCLAIMER: Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Tundras Mathias Althoff träffar CIRA vid företagets universitet i Kairo.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec