6
mar
2020
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – FEBRUARI 2020

FONDEN

Fonden backade -8,7% i februari, sämre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som backade -5,0%. Fonden har hittills i år fallit med -2,6%, sämre än jämförelseindexet som stigit 0,9%. På landnivå bidrog undervikten i Kenya (5% av fondens tillgångar) och aktieval i Marocko (6%) mest positivt relativt jämförelseindex. Fondens övervikt i Nigeria (25% av fondens tillgångar) och övervikt mot Egypten (49%) bidrog mest negativt. På sektornivå bidrog undervikten mot Teleoperatörer tillsammans med undervikten i Dagligvaror mest positivt, medan övervikten mot Finans och övervikten mot Sällanköpsvaror bidrog mest negativt relativt jämförelseindex. Den svenska kronan var försvagades 1% gentemot USD i februari, vilket ökade avkastningen omräknat till SEK. (alla förändringar i SEK)

Fonden köpte aktier Marocko för första gången, och investerade cirka 5,5% i två innehav: Ett var Marockos största bank, Attijariwafa Bank (ATW). En välskött bank som använder de låga räntorna i Marocko för att finansiera tillväxt i främst de fransktalande delarna av Afrika (t.ex. Tunisien, Senegal och Elfenbenskusten) men även nyligen till Egypten, där tillväxtmöjligheterna är högre. Marocko är mognare jämfört med de flesta andra afrikanska länder, och BNP-tillväxten har varit lägre. Landet har nyligen fått fler internationella investeringar tack vare god infrastruktur och tillgång till både kvalificerade och okvalificerade arbetskraft samt strategiskt läge. Biltillverkaren Renault-Nissan har till exempel byggt en modern produktionsanläggning i Tanger och investerar totalt omkring EUR 1 mdr. Den ökade ekonomiska aktiviteten kommer att öka utlåningsaktiviteten för ATW. Som många andra banker i Afrika är kostnadsbesparingarna från digitalisering fortfarande framför dem, och ATW lanserar alltfler tjänster och erbjudanden via internet för att ersätta bankfilialer. Delar av ATWs internationella framgången grundar sig i lägre räntesatser i Marocko kontra resten av Afrika (omkring 2% mot över 10%) samt storlek och mer sofistikerade produkterbjudanden gör att ATW vara ett attraktivt alternativ till lokala konkurrenter. Den andra investeringen är i detaljisten Label Vie (LBV), som leder konverteringen  av konsumenter från de öppna marknaderna till att handla i stormarknader, hypermarknader och ”cash and carry” – format istället. De har ett licensavtal med Carrefour och driver också butiker under namnet ”Attacadao”. Den organiserade detaljhandeln utgör endast cirka 17% av marknaden, men ökar snabbt (upp från 10% för fem år sedan) och LBV kommer att vara en ledande aktör i den förändringen.

Vi köpte också in ett nytt innehav i Egypten, läkemedelsdistributören Ibnsina Pharmaceuticals (ISPH). Företaget har varit på vår radarskärm sedan noteringen i november 2017. Medan då vi tyckte att värderingarna var lite för aggressiva, så, har nu företaget visat sig kunna leverera både tillväxt och lönsamhet men har inte belönats på aktiemarknaden för det så att värderingen nu ter sig attraktiv. Företaget tar marknadsandelar i en fragmenterad sektor där storleken blir allt viktigare och är en av de tre ledande aktörerna. Distributörsmarginalen fastställs av statens, så tillväxten kommer från ökande volymer, prisjusteringar och stordriftsfördelar. Sektorn som helhet kommer att dra nytta av den nyligen lanserade Universal Helth Care act, vilket ger människor bättre tillgång till betald sjukvård. Det kommer att genomföras i sex steg fram till år 2032 då hela Egypten skall vara inkluderat och det första programmet precis har startats och inledande feedback är mycket positiv. Potentialen i Egypten är enorm då nuvarande  utgifter för hälsovård ligger kring USD 100 per capita, vilket kan jämföras med OECDs genomsnitt på USD 4 000.

De nya positionerna finansierades delvis genom avyttring av den egyptiska elektronikkedjan MM Group och en del av vårt innehav i läkemedelsproducenten EIPICO samt minskning av fondens nigerianska banker.

MARKNADEN

Coronaskräcken nådde de afrikanska marknaderna i februari och index (MSCI EFM Africa xSA Net TR) sjönk 5%, vilket var något bättre än andra Frontier-marknader (MSCI FMxGCC Net TR), som sjönk 6,1%. Zimbabwe var den bästa afrikanska börsen och steg +61,3% följt av Ghan och Malawi, som steg 1,6% respektive 1,5%. Zimbabwes uppgång skall även fortsättningsvis ses som en en flykt till /relativ/ säkerhet ifrån den pågående ekonomiska krisen i landet, snarare än bättre utsikter. Sydafrika var den sämsta afrikanska marknaden och sjönk med 12,5%, medan Namibia var den näst sämsta och backade 11,5%. %. I allmänhet föll mer likvida marknader mer än illikvida eftersom investerare sålde vad de kunde. Det är fortfarande för tidigt att säga hur och hur mycket Corona-utbrottet kommer att påverka ekonomierna i Afrika. När det gäller bekräftade fall är det (idag) få relativt Asien och Europa. Lägre råvarupriser skadar länder som Sydafrika och Nigeria, men gynnar många andra då de är nettoimportörer. De flesta ekonomier är relativt okorrelerade med global tillväxt eftersom export tenderar att vara en liten del av ekonomin, men försämrat investeringsklimat och ökad riskaversion kommer definitivt att drabba dem också. Inget land kommer att undgå att påverkas, det är i alla fall säkert. (alla förändringar i SEK).

Den egyptiska marknaden (Hermes Index -7,8% i januari) försökte smälta årsboksluten som släpptes, men drogs slutligen med i den globala försäljningsvågen. Vi fick uppmuntrande signaler från Commercial International Bank och Credit Agricole Egypt som rapporterade vinsttillväxt på 10-20% och såg ökade efterfrågan på lån. Mjölk- och juiceproducenten Juhayna såg försäljningen öka med 7% men vinsten minskade med nästan 20% på grund av ökade reklamkostnader för att stimulera efterfrågan.

Den nigerianska aktiemarknaden (Nigeria Stock Exchange Main Index -9% i januari) var inte bättre än den egyptiska och de flesta aktier föll. Tre av fondens större innehav, GT Bank, Zenith Bank och UBA släppte rapporter för FY19 och uppvisade vinsttillväxt på mellan 6% och 15%. Bankaktier såldes ned kraftigt den sista dagen för handeln i februari och värderingarna i sektorn är nu väldigt låga med P/E-tal mellan 2-4,5x, P/Eget Kapital mellan 0,5-1,2x och förväntad direktavkastning på mellan 9- 16% för FY20E. Det är uppenbart att det inte är tillräckligt med att vara billig för att få uppmärksamhet i detta investeringsklimat, och vi håller med om att de makroekonomiska utsikterna på kort till medellång sikt för Nigeria kunde vara mycket bättre. Men när ett företag som t.ex. GT Bank har levererat en genomsnittlig årlig vinsttillväxt om 17% (i USD) under de senaste 15 åren och ökat det egna kapitalet med 13% (i USD), handlas till 3,5x FY20E-resultat och 1x FY20E egna kapitalet är det troligtvis ett bra investeringstillfälle. Förra gången värderingarna var på dessa nivåer (januari 2016) steg aktien (inklusive återinvesterad utdelningar) 300% i lokal valuta (125% i USD) de följande två åren.

I Kenya (Nairobi All Share Index -8,6% i januari) aktiemarknaden drabbades också av den globala försäljningsvågen, och bland annat indextunga Safaricom (inte ett innehav i fonden) föll nära 10%. Fondens innehav i Equity Bank och Kenya Commercial Bank klarade sig inte bättre och föll 10% respektive 14%.

DISCLAIMER: Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.

Morockanska konsumenter byter i snabb takt ut öppna marknader mot…


… organiserade butiker, likt Carrefour som drivs av fondens nya innehav Label Vie, vilka nu står för 17% av försäljningen jämfört med 10% för 5 år sedan.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec