6
mar
2019
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – FEBRUARI 2019

FONDEN

Fonden steg 7,6 % i februari, klart mer än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som steg 5,1%. På landnivå var det övervikterna mot Egypten (51% av fondförmögenheten) och Nigeria (32%) som bidrog till mest positivt jämfört med index. Däremot bidrog fondens stora undervikt mot Kenya (0% av fondförmögenheten) fortsatt mest negativt efter att mobiloperatören Safaricom gick starkt.  På sektornivå var det övervikter och aktieval inom finans och hälsovård som bidrog mest positivt, medan undervikten mot teleoperatörer samt energi som bidrog mest negativt relativt index. Den svenska kronan försvagades med 2,2% mot USD vilket påverkade avkastningen omräknat till SEK positivt. Vi har i februari investerat ca 7% av fondens kapital  i Sydafrika efter att nyhetsflödet varit väldigt problemfokuserat under en tid och framförallt  valutan gått väldigt svagt under månaden. En allt stigande oro kring det statliga kraftbolaget Eskoms stora skulder och problem med att betala räntorna, samt det stundande valet i maj har fått investerare på tårna. Vi tror att börsen överreagerar och har därför köpt in en liten korg av bolag med stark position i marknaden till attraktiva värderingar och som inte har hängt med aktiemarknadens uppgång. (alla förändringar i SEK)

MARKNADEN

De afrikanska marknaderna  (MSCI EFM Africa xSA +5,1%) gick bättre än övriga  Frontiermarknader (MSCI FMxGCC) steg 2,6% i februari. Zambia blev den bästa marknaden i februari i Afrika efter en uppgång med 15,9%, följt av BRVM  (en samlingsbörs för bl.a. Senegal, Elfenbenskusten och Benin) som steg 8,9%. Sämst gick marknaden i  Ghana (-8,8%) efter att den ghanesiska Cedin förlorat närmare 12% av sitt värde efter en oväntad räntesänkning av centralbanken. Inflationen har fortsatt att falla och marknaden är orolig över att centralbanken överskattar prisfallet framöver och sänker räntan för mycket. (alla förändringar i SEK)

Den egyptiska marknaden (+7,8% i februari) gick starkt efter en oväntad, men välkommen räntesänkning med en procentenhet. Trots att inflationen i januari var högre än i december (12,7% jmf med 12%) valde centralbanken att sänka låneräntan till 16,75%. Det tolkades som att centralbanken var bekväma med att januariuppgången var tillfällig och att vi kommer att se en lägre ökningstakt framöver och därmed fler räntesänkningar under året. Det är positvt för ett flertal aktier i vår portfölj som kommer gynnas av lägre räntekostnader och ökad investeringsvilja. Det kommer dock krävas fler sänkningar för att se en ordentlig efterfrågeökning på lån från bankerna.

Börsen i Nigeria (+6,3%) gick bra inför valet (som sedan blev försenat med en vecka på grund av logistiska problem med att få ut valsedlar). Avsaknaden av tillförlitliga valundersökningar gjorde utgången oviss  men onsdagen den 27 februari utsågs sittande president Buhari till valets segrare med 55% av de giltiga rösterna mot 41% för utmanaren Atiku. Det mesta tyder på att valet gått korrekt till, men Atiku hävdar ändå att det förekommit oegentligheter och kommer att överklaga resultatet, vilket antagligen inte kommer att leda till någon förändring. Aktiemarknaden backade något efter resultatet vilket kan tolkas som att marknaden skulle ha föredragit Atiku vars reformagenda sågs som bra för den nigerianska ekonomin. Dock skedde tillbakagången under låg volym och i slutändan hade även han haft svårt att faktiskt genomföra alla reformer i den takt han önskat. Förväntningarna på Buharis kommande 4-årsperiod är låga, och vi ser inte heller några stora förändringar framför oss. Det innebär att till exempel konsumentaktier kommer ha det fortsatt svårt i avsaknad av en riktig ekonomisk återhämtning. Vi ser dock fortsatt att bankerna kommer uppvisa en bra vinsttillväxt vilket inte återspeglas i dagens kurser. En av de största bankerma i Nigeria, och tillika en av de största innehavnen i fonden, Zenith Bank rapporterade en vinstökning med 11% för 2018 vilket stöder vår tes. Banken handlas på omkring 4x förväntade vinsten och under eget kapital trots att den levererat över 20% i årlig vinsttillväxt sedan 2010 och ger en dirketavkastning på över 10%.

DISCLAIMER: Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.

Tundras Mathias Althoff vid ett möte med Zentih Bank ledning förra året.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec