3
okt
2017
Månadsbrev, Pakistan
Månadskommentar Pakistan – September 2017

FONDEN
Fonden steg 2,3% i september, sämre än jämförelseindex som steg 6,4%. I september steg flertalet indextunga aktier efter den långa marknadsnedgång vi sett i Pakistan sedan uppgraderingen till tillväxtmarknad i maj tidigare i år. Det var framförallt fondens exponeringar mot basindustri och energi som bidrog till den negativa relativa avkastingen, medan dagligvaror bidrog mest positivt.

MARKNADEN
Oro över en devalvering av den pakistanska Rupeen höll de flesta investera på sidlinjen i september, trots att bytesbalansunderskottet minskade från USD 2,1mdr till USD 550m. Ökade remitteringar (USD 1,95mdr i augusti) var en positivt bidragande faktor till minskningen, samtidigt som utländska direktinvesteringar ökade till USD 457m juli-augusti 2017 jämfört med USD 179m för samma period föregående år. Trycket på valutan lär fortsätta öka tills regeringen lagt fram en trovärdig strategi vilket dock ser osannolikt ut på kort sikt då finansminister Dar precis åtalats för penningtvätt i följderna av Panama-utredningen som fick premiärminister Sharif på fall.
Den ekonomiska utvecklingen står i skarp kontrast till den politiska och fortsätter tugga på. De flesta bedömare tror inte att det skall vara några problem med att få tillväxten att överskrida 5% de kommande åren. Trots oron kring valutan har internationella långivare åtagit sig att låna ut USD 3mdr, en bra indikator på förtroendet i omvärlden. IMF har samtidigt indikerat att ytterligare stödpaket från dem kan undvikas om åtgärder för att minska bytesbalansunderskottet genomförs. Om de anser att åtgärderna skall ske via importtariffer eller devalvering är dock oklart.
På den politiska arenan vann den nyligen avsatte premiärministerns fru, Kulsoom Nawaz tillbaka den förlorade platsen i parlamentet. Hennes parti har dominerat parlamentet tidigare, men segermarginalen för PML-N minskade markant vilket tyder på att kommande val kan bli svårare än förväntat. Samtidigt gav ex-premiärminister Sharif gav ett lugnt och medgörligt intryck i den pågående rättegången mot honom, vilket sågs som att risken för konfrontation mellan det politiska och det juridiska etablissemanget minskat. Tills rättegången mot Sharif och hans söner är avklarad (Högsta domstolen har satt februari 2018 som tidsfrist) kommer sannolikt förtroendet för PML-N att röra sig i takt med nya bevis och motargument offentliggörs vilket kan komma att överskugga det faktum att marknaden nu handlas på tämligen attraktiva multiplar.

Infrastrukturinvesteringar är en viktig del i den fortsatta tillväxten i Pakistan (bild från Gwadar).


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec