2
nov
2017
Månadsbrev, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – OKTOBER 2017

FONDEN
Fonden backade 7,9% i oktober, sämre jämfört med jämförelseindex, MSCI Pakistan Net, som sjönk 5,4%. Börsen fortsatte att backa på grund av det politiska klimatet och avsaknaden av klarhet gällande vägen framåt. Det var framförallt fel aktier inom sällanköpsvaror och basindustri som bidrog till underavkastningen. Vi har under månaden ökat i bolag inom basindustri, där vi nu hittar ett flertal bolag till attraktiva värderingar och låg risk för negativa överraskningar. (förändringar i SEK)

MARKNADEN
Aktiemarknaden klarade inte av att repa sig under oktober, utan fortsatte backa då den politiska situationen är fortsatt oklar. Motsägelsefulla uttalanden från det styrande partiet, som sedan återtogs skapade ytterligare osäkerhet kring framtiden. Den amerikanska utrikesministern Rex Tillersons besök i Pakistan visade på förändrar retorik där USA bl.a. krävde större insatser mot terrorister som gömmer sig i landet. Att avsatte premiärminister Nawaz Sharifs fick fortsatt förtroende att leda PML-N bidrog inte heller till att förbättra situationen. Några av de mer seniora medlemmar i partiet föredrar hans yngre bror, Shahbaz Sharif, som ses som mer pragmatisk, energirik och har dessutom stort inflytande i ekonomiskt viktiga delstaten Punjab där partiets starkaste stöd finns. Shahbaz Sharif föredras även från investerarhåll.

I ett försöka att minska det ökande handelsunderskottet införde regeringen i) ytterligare exportsubventioner till ett värde av USD 1,7 mdr ii) nya importskatter på diverse konsumentprodukter med målet att minska importen med USD 2-3 mdr; och iii) planer på att ge ut Eurobonds och/eller Sukuk till ett värde av USD 2 mdr inom de kommande månaderna för att förstärka valutareserven till att täcka 3 månaders import. Vi tror att åtgärderna kommer att ge regeringen visst andrum under det nuvarande räkenskapsåret. När sedan de nya kraftanläggningarna tas i bruk kommer Pakistan för första gången på 10 år att slippa elavbrott på grund av brist på kapacitet, vilket kommer ge sittande regering en bra skjuts inför valet nästa sommar. Trots attraktiva värderingar verkar markanden ha svårt att hitta en botten. Vi behöver antagligen få en stabilare syn på det politiska landskapet de kommande 5 åren för att återvinna investerarnas intresse. Utan en tydlig vinnare ses Pakistan som hög risk/hög potential snarare än attraktiva värderingar/hög potential. (förändringar i SEK)


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec