5
dec
2017
Månadsbrev, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – NOVEMBER 2017

FONDEN

Fonden backade 0,1% jämfört med jämförelseindex MSCI Pakistan Net som steg 1,8%. Fonden har under månaden ökat exponering mot ett fåtal större bolag inom basindustri och minskat inom bank & finans samt sällanköpvaror. Fondens exponering mot basindustri och IT bidrog positivt till relativavkastningen medan vår exponering mot hälsovård och dagligvaror bidrog negativt till relativavkastningen.

MARKNADEN

November blev ytterligare en månad med fortsatt politisk osäkerhet som redan minskat investerares köplust de senaste månaderna. Protester i Islamabad från en religiös minoritet fick stor uppmärksamhet och effekter då justitieministern avgick för att begränsa eventuella skador för det styrande partiet. Index uppvisade trots detta små rörelser utan några större avvikelser samtidigt som omsättningen var lägre än normalt. Ett av de större konglomeraten, Engro Corporation, nedgraderades till MSCIs Small Cap-index vilket resulterade i fler säljare än normalt och bidrog till att utlänningar var nettosäljare under månaden. En lyckad försäljning av Eurobonds till ett värde av USD 2,5mdr (1,5 mdr på 10 år till 6,875% och 1mdr på 5år till 5,625%) ger lite andrum för regeringen tills effekterna av a) exportrabatterna på omkring USD 750m och b) höjda importtariffer för vissa importer blir tydligare. Bytesbalansunderskottet fortsätter vara en utmaning för landet och för redovisningsårets fyra första månader (jul-okt 2017) steg till USD 5mdr (1,6% av BNP). Utan synliga tecken på förbättring fortsätter investerare att fövänta sig en devalvering i intervallet 5-15%, även om inflödet från Eurobondförsäljningen minskar risken i närtid. Marknaden värderas nu till omkring 8x förväntade vinsten för 2018, men investerare förväntas vara fortsatt avvaktande tills den politiska situationen klarnar och/eller bytesbalansunderskottet minskar mer långvarigt. Vi fortsätter leta efter tecken som kan vända sentimentet till det bättre.

Trots stor politisk osäkerhet på aktiemarknaden pågår vardagen som vanligt runt om i Pakistan.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec