6
feb
2018
Månadsbrev, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR Pakistan – January 2018

FONDEN

Under månaden steg fonden med 6,0% jämfört med MSCI Pakistan Net (SEK) som steg med 3,5%. Dollarn försvagades 4,5% mot svenska kronan vilket innebar att avkastningen i USD (och Rupee) var motsvarande högre. Basindustri, konsumentsektorn och informationsteknologi adderade positivt till relativavkastningen under månaden medan verkstadssektorn bidrog negativt. Under månaden ökade vi vår exponering inom cementsektorn och Engro Corporation (båda inräknade som basindustri) medan vi minskade vår exponering i stålsektorn och kraftsektorn.

MARKNADEN

MSCI Pakistan Net (SEK) steg 3,5% under månaden, i linje med MSCI EM Net TR (SEK).

Många teoretiska studier hävdar att investerare gärna stoppar in mer kapital i början av året och att fundamentala värderingar i slutändan är det som avgör aktiekursers utveckling.  Under januari månad kan vi konstatera att Pakistan gav stöd för båda dessa teorier. Pakistan blev en av världens bästa aktiemånader under januari,  drivet av de största utländska nettoköpen sedan april 2014 (USD 86m). Detta skedde mot bakgrund av att aktiemarknadens genomsnittliga värdering vid ingången av året var strax under 8 gånger årsvinsten vilket är en historiskt låg nivå även för Pakistan. Politiskt var blivande (?) partiledaren Shahbaz Sharifs bedrift att få den religiösa högerkanten att avstå från ytterligare en runda av protester och bekräftelsen att senatvalet i mars kommer hållas enligt plan positiva faktorer. Dessa två faktorer tycks ha sänkt den politiska temperaturen iaf mätt i tidningsrubriker. Geopolitiskt besvarades president Trumps tweet mot Pakistan på ett moget sätt av de pakistanska myndigheterna, och omedelbart stöd från Kinas utrikesdepartement minskade investerares rädsla för större konsekvenser.  Rapporter om samtal mellan Pakistans och USAs militära ledning minskade  också oron för en politisk kris med USA. Regeringen har indikerat möjligheten att åter ge sig ut på den internationella obligationsmarknaden i februari  för att fylla på den fortsatt minskande valutareserven som fortsatt är under press givet kommande avbetalningar av utlandsskulder och givet regeringens önskan att ej ta hjälp av Internationalla valutafonden IMF. Vi har också noterat flera positiva steg som vidtagits för att minska bytesbalansunderskottet; en devalvering om 5% (9 december), en oväntad höjning av styrräntan med 25 punkter, rykten om en förväntad skatteamnesti för att få tillbaka en del kapital pakistanska medborgare och bolag har utomlands, exportstimulanser inklusive nedsättning av tullar på textilråvaror, införande av punktskatterpå icke-väsentliga importvaror och slutligen en ökning av remitteringar (utlandspakistaniers pengar som skickas hem till landet) via officiella kanaler. Åtgärderna är väsentliga men också nödvändiga för att säkerställa att den fortsatt höga ekonomiska aktiviteten inte avtar. Ett tillfälligt investeringsstopp för nya cementfabriker (officiellt p.g.a miljöriskerna) innebär att  oron för ett priskrig bland cementtillverkarna avtagit. Ett tecken på ett visst tilltagande intresse för aktiemarknaden innebar också att årets första börsnotering, MATCO Foods, marginellt övertecknades. Vid bottennivåerna i december värderades marknaden till omkring 7,5 gånger årsvinsterna, en värdering som nu stigit till närmare 9x i början av februari 2018. Den fortsatt låga värderingen speglar väl osäkerheten inför två viktiga val, senatvalet i mars och parlamentsvalet i juli. Pakistans högsta domstol meddelade något oväntat att man överväger undanröja ”livstid” -förbudet mot diskvalificerade politiker. Detta skulle kunna innebära en oväntad comeback för tidigare premiärminister Nawaz Sharif, vars dom i korruptionsmålet mot honom väntas inom en månad.  Vi förväntar oss en relativt lugn marknadsutveckling i väntan på att riskerna med bytesbalansunderskottet (och en fortsatt depreciering av valutan) är undanröjd och inför det viktiga parlamentsvalet i juli 2018. Tyngdpunkten i portföljen är i nuläget bolag som har visat historisk förmåga att skapa överavkastning på det investerade kapitalet för sina aktieägare. Våra två största positioner, Lucky Cement och Engro Corporation, drivs båda av starka företagsledningar som visat på god förmåga att hantera olika sorters affärsklimat och som kontinuerligt diversifierat och funnit nya investeringsområden  med starka affärsmöjligheter. Det är sällan man får möjligheten att investera i denna typ av stora och likvida bolag till nuvarande värderingar. 

 

 

 


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec