4
jan
2018
Månadsbrev, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR Pakistan – December 2017

FONDEN

Fonden sjönk 7,1% I December, sämre än jämförelseindex MSCI Pakistan som backade 1,5%. Vid mitten av månaden noterades en viss återhämtning från lägsta nivåerna. Fonden fick positivt bidrag från innehav i fastighets- och kraftsektorn samt från sällanköpsvaror relativt index. De största negativa bidragen kom från bank och finans, basindustri och energi. För helåret 2017 bidrog bank och finans samt kraftsektorerna mest relativt index, medan vi tappade i dagligvaror och sällanköpsvaror, där vi varit underviktade med anledning av det stigande handelsunderskottet och det oroliga politiska klimatet.

MARKNADEN

Det blev ett stökigt år för Pakistan, både politiskt sett och för aktiemarknaden. Istället för de förväntade inflödena till börsen i samband med uppgraderingen till MSCI Emerging Markets nådde börsen sin topp strax innan inkluderingen, och backade sedan 15% i lokal valuta fram till årsskiftet. Börsåret 2017 kan därmed delas upp i två delar, där inledningen präglades av stigande optimism, men som vände tvärt när premiärminister Sharif fråntogs sin post i efterdyningarna av Panamaläckorna.

I mitten av december bottnade börsen och marknaden återhämtade sig något efter att Pakistan sålt Eurobonds till ett värde av USD 2,5 mdr och sedan till slut låtit valutan devalveras med omkring 5%. Sent om sider nominerade även regeringen en efterträdare till föregående finansminister (som även han var tvungen att lämna efter korruptionsanklagelser). Marknaden såg också positivt på uttalanden från militären där de i ett tal till senaten stödde de demokratiska krafterna, vilket minskade oron för att militären skulle agera i det nuvarande politiskt osäkra klimatet.

I våra ögon var 2017 ett ”korrektionsår” efter en fantastisk uppgång på närmare 400% i SEK sedan slutet av 2008. Marknaden tog fasta på flera negativa faktorer, såsom det stigande handelsunderskottet, det osäkra politiska läget och försämrade relationer med USA och många valde att plocka hem vinster. Utlänningar var nettosäljare till ett värde av USD 488m, medan lokala långsiktiga ägare (t.ex. försäkringsbolag och lokala aktiefonder) var köpare.

Vi går in i 2018 med stigande förhoppningar om ett förbättrat börsklimat, och ser det inte som osannolikt att vi slutar detta år med en dubbelsiffrig uppgång. Värderingarna ger stöd med ett P/E-tal på omkring 8x den förväntade årsvinsten, nära 50% rabatt jämfört med MSCI tillväxtmarknadsindex. Tillväxten ser fortsatt bra ut, de makroekonomiska indikatorerna håller emot väl; skatteintäkterna ökade med 18%, tillverkningsindustrin ökade produktionen med nästan 10%, inflationen är hanterbara 4,6%, BNP förväntas växa med över 5% och bankernas utlåning med 17%. Det finns dock en hel del utmaningar kvar med fortsatt politisk osäkerhet med kommande domstolsprocesser och sedan val under det tredje kvartalet där nu det tredje största partiet (PTI) ser ut att få ett mycket större inflytande än tidigare vilket i värsta fall kan resultera i ett hmindre handlingskraftigt parlament.

På medellång sikt, måste man även få bukt med det stigande bytesbalansunderskottet (ca 4,5-5% av BNP) samt budgetunderskottet på 4,5% av BNP. På den geopolitiska banan vill omvärlden förstås se en normalisering av förhållandet med USA, att byggandet av den nya Sidenvägen (CPEC) fortskrider som planerat samt förbättrade relationer med t.ex. Indien, Ryssland, Iran, Saudiarabien och även Turkiet. 2018 inleds således med det klassiska ”greed vs fear” i Pakistan och vi anser nog att oddsen för en stigande marknad är bättre än tvärtom.

Pakistan vid ett vägskäl, vart är bär det av 2018?

 

 

 


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec