8
sep
2017
Månadsbrev, Pakistan
Månadskommentar Pakistan – augusti 2017

MARKNADEN
MSCI Pakistan Net (SEK) föll 15,1% under augusti jämfört med MSCI Emerging Markets Net (SEK) och MSCI FMxGCC Net (SEK) som steg 0,5% respektive 1,2%. I efterdyningarna av Nawaz diskvalificering, förblev investerare på säljsidan. PML-N kvarstår vid makten och den nya premiärministern Shahid Khaqan Abbasi är insvuren som ersättare, men tidigare Premiärministerns (Nawaz) kamp för att vinna upprättelse innebar att den politiska temperaturen förblev hög. Efter att Nawaz åkt till London mot slutet av månaden minskade slutligen det inhemska politiska bruset. Men istället ökade då det geopolitiska bruset. Trump-administrationen har än en gång upprepat den årtionde långa amerikanska retoriken ”Do More” och beskyllde Pakistan för misslyckandet för allierade styrkor i Afghanistan. Pakistans regering reagerade med besvikelse (förlusterna i människoliv har nått 70 000 och regeringen uppskattar förluster i ekonomin på omkring USD 120 mdr) och överväger att formulera en ny utrikespolitik mot USA. Eftersom Nato och allierade styrkor använder Pakistan som transportväg in i Afghanistan och behöver pakistanska styrkor för att skydda gränsen mot Pakistan, ser vi det som otroligt att förhållandet förvärras ytterligare. Inflationen var fortsatt dämpad under juli (2,9%), men bekymmer för underskott i bytesbalansen och den fallande valutareserven fortsätter oroa investerare. Under juli steg underskottet i bytesbalansen till USD 2,1 mdr och Centralbankens valutareserv sjönk till USD 20 mdr. Det bör betonas att en stor del av importen är relaterad till ökad ekonomisk aktivitet, där energi och maskiner står högst upp på listan. Pakistan överväger att utfärda USD 500mn till USD 1 mdr i obligationer och kan även överväga ett nytt IMF-program 2018 om bytesbalansen fortsätter att försämras. De företagsresultat som tillkännagavs under augusti var mestadels besvikelser, där vi såg vinstnedgångar inom bank, cement, kraft och läkemedel för att nämna några. Dessutom hamnade Pakistans största bank, Habib bank (HBL), i hetluften i USA där amerikanska myndigheter försöker införa böter på USD 629mn för deras New York filial på grund av att penningtvättregler inte följts. Om böterna fastställs elimineras ca 25% av bokfört värde av banken. MARKNADEN värderas nu till under 8x årsvinsterna men saknar kortsiktiga triggers för att locka till sig köpare. Tecken på ledarskap från den nya premiärministern samt/eller åtgärder för att hantera det växande bytesbalansunderskottet är potentiella möjliga händelser som kan väcka köpintresset till liv.

FONDEN
Fonden minskade med 11,7% under augusti jämfört med MSCI Pakistan Net (SEK), vilket minskade med 15,1%. Vår undervikt i indextunga aktier inom energi, kraft och bank & finans (främst HBL och UBL) bidrog till överavkastningen. I den negativa vågskålen har våra investeringar utanför index i dagligvaror och basindustri bidragit negativt. Fonden adderade exponering inom basindustri mot slutet av månaden

Pakistanska konsumentaktier hade en skakig resa i augusti


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec