8
sep
2017
Afrika, Månadsbrev
Månadskommentar Frontier Africa – augusti 2017

MARKNADEN
Internationella investerares förtroende för den nya valutastrukturen i Nigeria fortsätter att stiga och omsättningen i valutamarknaden för investerare och exportörer fortsätter att vara tämligen god samtidigt som Nairan stärkts, men aktiemarknaden backade ändå kraftigt under månaden. De flesta bankerna rapporterade väldig stark vinsttillväxt, men marknaden tog mer fasta på kraftigt ökade rörelsekostnader samt ökningen i nödlidande lån (framförallt till följd av Etisalat Nigeria/9mobile). De flesta bankerna har gjort stora reservationer för 9mobile och utgången är fortfarande osäker, men en av bankerna har flaggat för stort intresse från andra aktörer att ta över verksamheten och då kan troligen delar av reservationerna återföras. President Buhari återvände till Nigeria efter 3 månader i London för behandling av sin ännu okända åkomma.
I Egypten fortsätter ekonomin att anpassa sig till den nya verkligheten efter devalveringen i november förra året. Regeringen höjde priserna på bl.a. vatten, avlopp och bussbiljetter med omkring 50%. Handelsunderskottet sjönk under det första halvåret med 46% till USD 13mdr, och tack vare minskad import och ökade finansiella inflöden har nu valutareserven stigit till USD 36 mdr. Ytterligare förbättring av handelsbalansen är att vänta under nästa år då gasproduktionen i Zohrfältet kommer igång på allvar vilket kan leda till att Egypten blir nettoexportör istället för importör. Turismen har också ökat markant och antalet turister under första halvåret i år ökade med över 50% till 3,5 miljoner.
Den kenyanska aktiemarknaden nådde nästan all-time-high efter att sittande presidenten Kenyatta utnämnts till vinnare i presidentvalet. Den 1 september meddelade dock högsta domstolen mycket oväntat att resultatet i valet annulleras och att nya val ska hållas inom 60 dagar. Detta kommer sannolikt innebära en viss turbulens för den kenyanska aktiemarknaden under iaf inledningen av september. Den internationella organisationen Population Reference Bureau uppgav att befolkningen i Kenya nu uppgår till 49,7 miljoner människor, en ökning med 4,3 miljoner jämfört med för ett år sedan. Befolkningen förväntas fördubblas till år 2050. Även i Kenya pågår rapportsäsongen för fullt och de indextunga bankerna har alla rapporterat. Efter flera år av snabb lånetillväxt börjar nu effekterna av förra höstens införda räntetak synas. Tillväxten är i flera fall negativ samtidigt som de nödlidande lånen ökar. Reaktionen på marknaden efter rapporterna var dock tämligen begränsad.
I Ghana fortsätter makrobilden att förbättras. Inflationen minskade ytterligare, till 11,9% i juli jämfört med 12,1% in juni. Regeringen har också förhandlat om villkoren med IMF för det nuvarande låneprogrammet. President Nana Akufo-Addo, som tillträdde i januari i år, begärde en förlängning med 1 år på grund av det ”hål” på USD 1,6 mdr i statsfinanserna man hittade strax efter hans tillträde. IMF beslutade efter en genomgång av åtgärdsförslagen att gå med på förlängningen. Återhämtningen av Ghanas ekonomi ser ut att fortsätta och Finansdepartementet prognostiserar en tillväxt på över 9% år 2018.

FONDEN
Fonden var oförändrad i augusti, bättre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som backade 2,3%. Bästa marknader i Afrika var Malawi som steg 17,1%, följt av Zimbabwe (+12,1%) medan sämsta marknader var Nigeria (-10,7%) och Botswana (-8,6%).
Överavkastningen jämfört med index kom framförallt från vår övervikt mot konsumentbolag och hälsovård i Egypten. Vår övervikt mot Nigerianska banker samt undervikten mot Kenya bidrog mest negativt. Dessutom bytte MSCI källa för valutan i Nigeria till NAFEX (vilket vi gjorde i maj) den 1 augusti, vilket ledde till ett stort fall i vårt jämförelseindex den dagen.
Fonden har under månaden ökat i konsumentbolaget egyptiska Obour Land. Aktien kom med en stark Q2-rapport som visade på en mindre volymminskning än förväntat, trots stora prisökningar. Omsättningen ökade med 43% och vinsten med 28%. De flesta aktörer i konsumentsektorn har fått se kunderna vända sig till billigare alternativ när de höjt priserna, men Obour Lands rapport visar på en högre grad av kundlojalitet och därmed en stark position när konsumtionen börjar växa igen.

Priserna på de flesta produkterna i kiosken har fördubblats jämfört med ett år sedan


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec