7
jul
2017
Vietnam
Månadskommentar – juni

Marknaden

Den vietnamesiska aktiemarknaden steg i juni och nådde 9- årshögsta tack vare uppgång i viktiga sektorer som bank & finans, konsumentsektorn och tillverkningsindustrin. Valutaeffekter (starkare SEK) ledde dock även denna månad till att FTSE Vietnam Index Net slutade på -1,1% i juni. Det var bättre än MSCI Frontier Market xGCC Net (SEK) och MSCI Emerging Market Net (SEK), som föll 1,5% respektive 2,1%. Utlänningar fortsatte att vara nettoköpare, USD 89,5m i juni, vilket summerar halvårsflödet till USD +405m. Lokala investerar var även de köpare på spekulation om starka halvårsrapporter. Likviditeten i marknaden fortsatte att vara hög, snittomsättningen var USD 214,5m per dag. Banksektorn steg på förändrade regler avseende hanteringen av nödlidande lån som framledes ger större flexibilitet för bankerna. Hög lånetillväxt och starkare vinstutsikter drev också på kurserna. De fallande råvarupriserna hjälpte tillverkningsindustrin tack vare lägre kostnader. Inom några veckor startar rapportsäsongen och förutsättningarna ser bra ut, vilket kan komma att driva på marknaden ytterligare.

Makrostatistiken bekräftade den positiva utvecklingen. PMI i juni steg till 52,5 jämfört med 51,6 i maj. Annonserade utländska direktinvesteringar steg 54,8% under årets första halvår till USD 19,2mdr. Faktiska investeringar ökade dock med mer modesta 6,5% till USD 7,7mdr. BNP för andra kvartalet ökade med 6,2% (jämfört med 5,2% i Q1), fortfarande en bit ifrån helårsmålet om 6,7%. Med en konkret åtgärdsplan, vilken bl.a. inkluderar ökad oljeproduktion med 1,5-2m fat/dag, hoppas dock regeringen fortfarande kunna nå målet.

Fonden

Fonden steg 2,6% i juni, klart bättre än jämförelseindex som sjönk 1,1%. Mest positivt relativbidrag, kom från vår undervikt i industribolag (ROS) samt våra innehav utanför index i sällanköpsvaror (PAC, DRC), bank & finans (MBB) samt IT (FPT). Våra undervikter i dagligvaror (VNM, GTN och BHS) bidrog negativt till den relativa utvecklingen. Dessutom bidrog kassan (som vi håller i USD & VND) negativt p.g.a. kronförstärkningen. Inga större förändringar genomfördes i fonden under månaden.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec