17
aug
2017
Vietnam
Månadskommentar – juli

Marknaden

Den vietnamesiska aktiemarknaden föll i juli. Inledande panik mot bakgrund av hög belåning hos småsparare följdes dock av fyndjakt från både utländska och lokala investerare och marknaden förbättrades mot slutet av månaden. FTSE Vietnam Net (SEK) stängde ned 3,6% (oförändrat i lokal valuta) jämfört med 2,1% uppgång i MSCI Emerging Markets Net (SEK). Likviditeten var fortsatt god och uppgick till USD 202m i genomsnittlig dagsomsättning. Utländska aktörer förblev nettoköpare om USD 112m (årets nettoinflöde från utländsk valuta överstiger redan USD 500m). Resultaten för första halvåret har börjat offentliggöras. Vi noterar stora skillnader mellan enskilda företag/sektorer. Generellt var det ett bra första halvår för bank & finans och dagligvaror medan energi, råvaror och basindustri har haft problem givet sämre förutsättningar.

Regeringen har valt att skynda på börsintroduktionerna i några av de större statliga bolagen och har uttryckt intresse för att minska sin ägarandel i några strategiska innehav, inklusive Saigon Beverage (SAB), Hanoi Beverage (BHN) och Vinamilk (VNM) under andra halvåret. Detta inverkade positivt på dessa aktier under månaden.

På makrosidan föll Inköpschefsindex i juli till 51,7. Det indikerar dock fortsatt en expansion i tillverkningssektorn. Tillkännagivna utländska direktinvesteringar under årets första sju månader steg till USD 21,9mdr (+52% på årsbasis). Utbetalda utländska direktinvesteringar steg dock mer blygsamt, USD 9,1mdr (+5,8% på årsbasis). Detaljhandeln under årets första sju månader uppgick till USD 74mdr (+10% på årsbasis). Inflationen i juli steg marginella 0,1% och under årets första sju månader uppgick inflationen till 3,9% i årstakt. Detta gjorde det möjligt för vietnamesiska centralbanken att sänka styrräntan med 0,25%-enheter.

Fonden

Fonden föll 6,5% under månaden jämfört med marknaden som föll med 3,6%. Vår övervikt i basindustri (BCC, HT1, HSG) samt sällanköpsvaror (DRC, CSM) bidrog mest till den relativa underavkastningen. På den positiva sidan har våra undervikter i dagligvaror (VNM) och fastigheter (NVL) hjälpt. Även våra positioner utanför index i bank & finans (framförallt VND) inverkade positivt på relativavkastningen. Inga nya positioner tillkom i juli.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec