11
maj
2017
Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR – APRIL

MARKNADEN

Den vietnamesiska aktiemarknaden föll i april på grund av ökad oro kring utvecklingen i Nordkorea och FTSE Vietnam Net slutade månaden på -3,3% i SEK. Som jämförelse steg MSCI Frontier Markets xGCC Net 0,7%. Lokala investerare tog hem vinster efter den starka starten på året för att minska risken i den händelse situationen på den koreanska halvön skulle eskalera och skapa instabilitet i regionen. Utlänningar var dock nettoköpare till ett värde av USD 99m under månaden. Aktiviteten i marknaden var fortsatt hög och den genomsnittliga dagsomsättningen var USD 201,7m.

Rapporterna för första kvartalet visar på stark utveckling för de flesta indextunga bolagen såsom Vinamilk, FPT Corp, Vingrop, Vietcom Bank, Hoa Phat Group, Saigon Beer och Mobile World, vilket gav visst stöd åt marknaden. Mäklarfirmorna i Vietnam kan numera värdera om sina aktieportföljer till marknadspriser från att förut ha varit tvungna att realisera resultaten för att det skulle få effekt i resultaträkningen. Detta resulterade i att stora vinster rapporterades för Q1. Gödseltillverkarna försöker få regeringen att införa någon form av skydd mot de stora volymer från Kina som nu importeras och förstör prisbilden. Om skyddstullar eller andra åtgärder införs skulle det förstås förbättra lönsamheten i sektorn framöver.

Makrostatistiken visar på fortsatt positiv utveckling. Inköpschefsindex i april rapporterade till 54,1, vilket visar att tillverkningsindustrin fortsätter att expandera med god fart tack vare stark exportefterfrågan och arbetsmarknad. Nyannonserade direktinvesteringar steg till USD 10,4mdr (+40,5%) under årets första fyra månader, medan faktiskt utbetalt belopp uppgick till mer modesta USD 4,8mdr (+3,2%). Inflationen, mätt som konsumentprisindex, uppmätte 4,3% i april, ned från 4,65% i mars. Exporten under perioden januari-april steg 15,4% till USD 61,3mdr medan importen också ökade, +24,9% till USD 64.1mdr i ljuset av ökad efterfrågan på insatsvaror till tillverkningsindustrin, däribland maskiner och utrustning (+39%), komponenter till elektronikindustrin (+24%) och stål (+45%). Detta ledde till ett handelsunderskott om USD 2,7mdr.

FONDEN

Fonden sjönk 2,8% i april, jämfört med jämförelseindex som sjönk 3,3%. Fondens undervikter i indextunga energi- (som backade i takt med att oljan föll ner under USD 50/fat), finans- samt industriaktier bidrog positivt till den relativa avkastningen. Våra exponeringar utanför index i framförallt fastighetsbranschen och sällansköpsvaror bidrog dessutom positivt till alfagenereringen. Undervikter i dagligvaror (framförallt sockerbolagen), övervikter i IT och basindustri (cement) bidrog negativt. Fonden minskade exponeringen ytterligare mot energiaktier och ökade istället i sällansköpsvaror och verkstad.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec