3
aug
2017
Sustainable
Tundra Sustainable Frontier Fund fusioneras in i annan fond

Tundra Fonder har beslutat att Tundra Sustainable Frontier Fund ska fusioneras in i fonden Tundra Frontier Opportunities Fund genom en s.k. absorption där de båda fonderna efter sammanslagningen blir en gemensam fond. Fusionen görs mot bakgrund av att de båda fondernas placeringsinriktningar är mycket snarlika och en fusionerad fond kan förvaltas på ett mer effektivt sätt. Liksom Tundra Sustainable Frontier Fund är Tundra Frontier Opportunities Fund en aktivt förvaltad aktiefond med fokus på frontier markets, de nya tillväxtmarknaderna.

Tundra Frontier Opportunities Fund placerar i likhet med Tundra Sustainable Fond i enlighet med hållbarhetskriterier och fr.o.m. den 6 november 2017 är Tundra Frontier Opportunities Funds hållbarhetskriterier identiska med de för Tundra Sustainable Frontier Fund.

Tundra Sustainable Frontier Fund kommer i och med fusionen att upphöra och de andelsägare som väljer att inte göra någonting, d.v.s. som väljer att inte nyttja sin rätt att lösa in andelar innan fusionen äger rum i enlighet med 8 kap. 11 § Lagen (2004:46) om värdepappersfonder, kommer att bli fondandelsägare i Tundra Frontier Opportunities Fund. Värdet på andelsägares fondinnehav påverkas inte av fusionen. Fusionen sker automatiskt och andelsägare behöver inte göra något för att delta.

Handel i Tundra Sustainable Frontier Fund sker som vanligt till och med den 3 november 2017 klockan 14:30. Efter detta upphör handel i fonden. Fusionen, som är godkänd av Finansinspektionen, äger rum den 6 november 2017.

Tundra Frontier Opportunities Fund kommer i samband med fusionen att byta namn till Tundra Sustainable Frontier Fund samt göra vissa mindre ändringar av fondbestämmelserna. Det informationsbrev som skickats ut till andelsägarna i Tundra Sustainable Frontier Fund återfinns här.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec