7
jul
2017
Sustainable
Månadskommentar – juni

Marknaden

MSCI Frontier Markets xGCC Net (SEK) föll 1,5% och MSCI Emerging Markets Net (SEK) föll 2,1% under månaden. I lokal valuta såg vi marginellt stigande aktiekurser men dollarns försvagning med 4% sänkte utvecklingen i svenska kronor räknat. Bästa marknader under månaden var Nigeria (+7%) samt Sri Lanka (+3%).

I Nigerias fall fortsatte utlänningar sina nettoköp mot bakgrund av den förbättrade valutahandeln. Vi noterade dock att MSCI fortsatt ej prissätter sitt index i enlighet med den parallella växelkursen. Skillnaden mot den officiella nairakursen fortsätter dock minska. NAFEX-kursen stärktes från ca 380 till 366 under månaden emedan den officiella nairakursen försvagades från drygt 318 till 322. Kanske är MSCI:s förhoppning att de på detta sätt ska slippa ta ett sent och pinsamt beslut i frågan? I sin årliga genomgång beslutade MSCI att Nigeria som väntat tillsvidare får behålla sin status som frontiermarknad. Ett nytt beslut ska tas i november.

Pakistans första månad som emerging market slutade med en nedgång på närmare 9% (6% i lokal valuta). Besvikelsen på uteblivna utländska inflöden förstärktes av ny oro för politisk turbulens när den oberoende undersökningen av premiärminister Sharif avseende Panamaläckorna närmar sig sitt slut. Den oberoende kommissionen JIT (Joint Investigation Team) förväntas lämna sitt utlåtande till Högsta Domstolen (HD) den 10 juli. Hur lång tid det kommer ta för HD att tillkännage sitt domslut är osäkert I nuläget. Det kan handla om ett par veckor men kan också dröja månader. Det är därtill förenat med viss sannolikhet att detta domslut överklagas, oavsett utgång. I det fall HD diskvalificerar premiärminister Sharif finns det en viss sannolikhet att denna väljer att utlysa nyval och valet (förväntat att hållas under våren 2018) tidigareläggs. Då vi ej ser någon enskild person eller något enskilt parti som avgörande för Pakistans utveckling framöver ser vi eliminering av nuvarande osäkerhet som det viktigaste för marknaden, förutsatt att det sker genom en transparent process (och därmed försvårar för såväl sittande regeringen som oppositionen att agitera sina supportrar).

Ytterligare minst en volatil månad är att vänta och det går förstås inte att utesluta att marknaden fortsätter att tryckas ned av osäkerheten. På nuvarande värderingar där de 100 största aktierna värderas till i genomsnitt omkring 10x årsvinsten diskonterar dock väl de faktiska implikationerna av nuvarande politiska oro.

Fonden

Fonden föll något mer än jämförelseindex och i linje med MSCI Emerging Markets Net under månaden. Detta trots att två av fondens största marknader, Pakistan och Egypten, föll 9% respektive 5%. Framförallt var det våra aktieval som fungerade väl på flertalet marknader. Undervikter i Argentina och Rumänien bidrog också positivt till relativutvecklingen. Under månaden ökade fonden sin exponering mot Vietnam. Ett nytt innehav – Kido Frozen Foods – adderades inför den stundande börsnoteringen under sommaren. Fonden ökade också sin position i egyptiska biltillverkaren GB Auto samt adderade ett nytt egyptiskt innehav, stålbolaget Ezz Steel, som vi anser är attraktivt värderat inför en förväntad ekonomisk återhämtning i Egypten mot slutet av året.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec