15
jun
2017
Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR – MAJ

MARKNADEN

MSCI Frontier Markets xGCC Net TR steg 4,1% under månaden, jämfört med MSCI Emerging Markets Net TR som steg 1,5%. Marknaden drevs denna gången av Nigeria (+16%) och Kenya (+14%). Omkring 2%-enheter av uppgången i MSCI Frontier Markets xGCC Net TR är dock en överskattning och bör korrigeras den kommande tiden. Detta då marknadspraxis bland utländska aktieinvesterare i Nigeria nu är att använda det parallella växlingsfönstret för naira där kursen ligger knappt 20% lägre. Tundra justerade t.ex. värderingen för sina nigerianska innehav den 5:e maj (se mer information på vår hemsida). MSCI har dock ej implementerat motsvarande förändring. Uppgången i Nigeria under månaden var i våra ögon helt och hållet föranledd av möjligheten att nu genomföra växling av naira till USD till den lägre valutakursen. Givet att MSCI varit så sena med att reagera är det sannolikt att man väntar ytterligare till iaf 20:e juni då det är tänkt att man ska tillkännage Nigerias framtid i frontierindexen. Givet att utländska investerare nu åter kan handla den nigerianska nairan relativt fritt anser vi att risken för en nigeriansk exkludering har minskat. Efter Pakistans utträde ur frontier markets (sista handelsdag i frontierindex var 31/5) och givet sannolikheten att såväl Argentina som Vietnam kommer vara borta från tillgångsklassen inom en treårsperiod så vore vidare det ett särskilt olyckligt beslut att exkludera Nigeria.

En annan viktig händelse på frontiermarknader den gångna månaden var Pakistans uppgradering per 1:a juni till kategorin tillväxtmarknad och landet återfinns numera i MSCI Emerging Markets. Lokala investerare har under en längre tid drivit upp kurserna i de blivande MSCI-aktierna i tron att man skulle kunna sälja dem dyrt till utlänningar på väg in. Det visade sig dock att utlänningarna inte var riktigt så dumma. Istället för ett förväntat inflöde om USD 500m på månadens sista dag blev det istället ett utflöde på drygt USD 80m. Detta skapade panik bland lokala investerare som dumpade sina positioner. De sista handelsdagarna av maj och de första under juni föll de pakistanska bolag som nu ingår i MSCI Emerging Market (Habib Bank, United Bank, MCB Bank, Lucky Cement, Engro och OGDC) alla 10-20%.

FONDEN

Fonden steg 0,6% under månaden, vilket var väsentligt sämre än MSCI Frontier Markets xGCC Net TR som steg 4,1% och även sämre än MSCI Emerging Markets Net som steg 1,5%. Som vi förklarade under avsnittet om marknaden, anser vi att MSCI Frontier Markets xGCC Net TR:s utveckling överskattades omkring 2%-enheter under månaden då de fortsatt använder en för högt värderad nigeriansk naira i sin värdering. Vi räknar med att få tillbaka denna relativavkastning framöver efter att MSCI korrigerat sin värdering, förutsatt att ej Nigeria dessförinnan kastas ut ur frontierindex. Fonden tappade i övrigt relativavkastning på sina övervikter i Pakistan och Egypten, samt på sin undervikt i Kenya och Rumänien. Bra aktieval i framförallt Sri Lanka och Vietnam kompenserade något. Under månaden ökade fondens vikt i Vietnam knappt 4%-enheter där vi adderade till innehavet i Vietnam Electric (underleverantör till kraftindustrin) samt åter tog in stålbolaget Hoa Phat Group i portföljen. Fonden adderade även Kido Frozen Foods som under juli gör sin börsdebut på OTC-listan i Vietnam. Fonden köpte även pakistanska mid-cap banken Allied Bank, vars värdering på omkring 7 gånger årsvinsten och direktavkastning på 8% nu är allt för låg givet förväntat högre tillväxt de kommande åren.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec