17
aug
2017
Sustainable
Månadskommentar – juli

Marknaden

MSCI Frontier Markets xGCC Net (SEK) föll 2,8% under månaden jämfört med MSCI Emerging Markets Net (SEK), som steg 2,1%. I lokal valuta steg tillgångsklassen faktiskt knappt en procent. Då den svenska kronan stärktes närmare 4% mot den amerikanska dollarn och flertalet frontiermarknaders valutor är starkt kopplade till den amerikanska dollarn innebar det dock att tillgångsslaget föll under månaden räknat i SEK.

Bland enskilda frontiermarknader stack Argentina ut negativt med en nedgång om 10% i svenska kronor (knappt 7% i USD). Rumänien, med en uppgång om 7% (10% i USD), utmärkte sig positivt. Nigeria fortsatte stiga, +5% (9% i USD). Per 1 augusti genomförde MSCI den väntade justeringen av den nigerianska valutan (se tidigare månadsbrev), något som Tundra genomförde redan i början av maj. Detta slår ca 2% negativt på index men syns först i augustisiffrorna. Generellt noterar vi fortsatt positiva inflöden till frontiermarknader. Räknat i USD har MSCI Frontier Markets xGCC Net i år stigit drygt 20%, vilket lockat tillbaka en del av det kapital som gick ut ur tillgångsklassen 2015 och 2016. För europeiska investerare har dock tillgångsklassen uppvisat en mer modest utveckling under året med en uppgång på knappt 8%.

Fonden

Fonden föll 4,4% under månaden vilket var sämre än marknaden som helhet. Vi tappade huvudsakligen performance på våra övervikter i Egypten, Vietnam samt Pakistan emedan vår undervikt i framförallt Argentina denna gången bidrog positivt till relativavkastningen. Det har varit ett tufft år än så länge där vi för ovanlighetens skulle ligger efter index efter sju månader (fonden har slagit index fyra år i rad). Våra positioner i Pakistan och Egypten har hittills i år ej belönats på det sätt vi förväntat oss. Vi har vidare saknat positioner i de mindre europeiska frontiermarknaderna, vilket på kort sikt, ett år när euron och svenska kronan har stärkts omkring 10% mot USD, haft en negativ inverkan på performance. Vår historiska styrka, att välja rätt aktier på våra marknader, har dock fortsatt att fungera mycket väl. Detta har räddat året hittills. Framförallt har våra aktieval i Bangladesh, Nigeria, Vietnam, Sri Lanka och Kazakhstan adderat.

Det är vår förhoppning att en något mer normal marknadssituation under årets sista fem månader ska räcka för att för femte året i rad (inräknat 2013 då fonden startades i april) leverera ett tydligt mervärde till våra andelsägare.

Under juli sålde vi vårt innehav i vietnamesiska Vinamilk, adderade två positioner i Egypten (ett stålbolag och en bank), en ny nigeriansk bank och ökade vår position i pakistanska IT-bolaget Systems Ltd efter alltför kraftig kursnedgång.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec