11
maj
2017
Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR – APRIL

MARKNADEN

MSCI Frontier Markets xGCC Net (SEK) steg 0,7% under april, i linje med MSCI Emerging Markets Net (SEK). Den svenska kronan stärktes ytterligare 1% mot USD under månaden, vilket reducerade uppgången i SEK motsvarande. Två av de mindre marknaderna, Sri Lanka (2% av index) och Bulgarien (0,1% av index) steg 14% respektive 7%. Sämst utvecklades Jordanien (1,8% av index) och Libanon (3,7% av index) med nedgångar om ca 5% vardera. Det var lugnt på världens aktiemarknader. Givet chockerna med såväl Brexit som Trump rådde en viss nervositet inför första omgången av franska presidentvalet. Trots ett relativt väntat utfall och det faktum att sannolikheten för att högerextremisternas kandidat Le Pen skulle segra inte ändrades nämnvärt såg vi stigande världsmarknader efter den första omgången. Europa och världen håller tummarna för att slippa en tredje politisk chock inom loppet av ett år. Oljepriset steg under första delen av månaden från USD 51-53/fat till USD 55- 57/fat på optimism kring OPECs produktionsnedskärningar, bara för att falla tillbaka till USD 50-52/fat på oro för framförallt stigande amerikansk produktion. Reaktionerna på våra marknader var dock modesta. Oljeprisberoende Nigeria var en av de bättre marknaderna under månaden och marknadsrörelserna inför och efter det franska presidentvalet var begränsade. En av de större frontiermarknaderna, Pakistan, flyttar per sista maj över till tillväxtmarknadskategorin per indexleverantören MSCI:s definition. Pakistans kommande uppgradering har dock hittills varit en stor besvikelse för de som räknat med stora utländska inflöden. Istället för inflöden har USD 400m av utländskt kapital lämnat aktiemarknaden de senaste tolv månaderna medan lokala investerare varit nettoköpare. Om det kommer en ”emerging markets-effekt” har vi ännu ej sett denna. Som vi tidigare påpekat bör investerare framförallt fokusera på de långsiktigt positiva effekterna av förbättrat anseende som medföljer med att bli uppgraderad till emerging market. Vi hoppas att Pakistan efter uppgraderingen får en större publik, något vi tror aktiemarknaden mår bra av.

FONDEN

Fonden steg 1,2% under månaden, marginellt bättre än jämförelseindex. Positiva bidrag erhölls från våra aktieval i Pakistan där kursuppgångar på mer än 10% i Meezan Bank (3,8% av portföljen), Systems (3,4%) och TPL Properties (0,8%) bidrog positivt samtidigt som avsaknad av innehav inom gödsel och några av de större bankerna också hjälpte relativavkastningen. Vi erhöll också ett positivt bidrag från vår övervikt i Sri Lanka även om vår delportfölj utvecklades några procentenheter svagare än marknaden som helhet. En del av våra egyptiska innehav, framförallt cementbolagen, bidrog också positivt. Månadens vinnare var Suez Cement som steg mer än 25% på rykten om kommande strukturaffär. Framtidsförväntningarna för cementmarknaden i Egypten är fortsatt väldigt låga. Det återspeglas dock i värderingarna. Suez Cement har sedan våra första köp i början av december stigit knappt 100% men värderas fortfarande till omkring USD 30/skuldjusterat ton i installerad kapacitet. Det är t.ex. omkring ¼ av snittet i Pakistan som just nu dock är en mycket välmående marknad. Vår övervikt i Vietnam bidrog negativt under månaden, dock i begränsad utsträckning. Inga större affärer genomfördes under månaden.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec