RYSSLAND

TUNDRA RYSSLANDSFOND FUSIONERAS IN I TUNDRA FRONTIER OPPORTUNITIES FUND

Som ett led i vårt arbete med att erbjuda våra kunder exponering mot de mest spännande och snabbväxande ekonomierna i världen kommer vi att fusionera fonden Tundra Rysslandsfond med fonden Tundra Frontier Opportunities Fund. Fusionen bidrar till att effektivisera förvaltningen och möjliggör att vi kan kunna erbjuda våra kunder den långsiktigt mest attraktiva riskjusterade avkastningen. Tundra Rysslandsfond kommer att upphöra och de andelsägare som väljer att inte göra någonting kommer att bli fondandelsägare i Tundra Frontier Opportunities Fund.

Fusionen är godkänd av Finansinspektionen och innebär att Tundra Rysslandsfond går upp i Tundra Frontier Opportunities Fund. Fonden Tundra Frontier Opportunities Fund är, i likhet med Tundra Rysslandsfond, en aktivt förvaltad aktiefond. Fonden investerar på frontiermarknader, de nya tillväxtmarknaderna. Exempel på frontiermarknader är Vietnam, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka och Nigeria. Fonden investerar globalt och i ett flertal sektorer. Förvaltningen ombesörjs av samma förvaltningsteam som förvaltar Tundra Rysslandsfond.

Du kan som vanligt köpa och sälja andelar utan extra kostnader i Tundra Rysslandsfond till och med den 12 maj 2017 klockan 14:30. Efter detta upphör handel i Tundra Rysslandsfond. Observera att vid försäljning av fondandelar är huvudregeln att du betalar skatt på eventuella kapitalvinster. Generellt sett finns det undantag för sparare inom pensions- och försäkringssparande. Kontakta din personlige rådgivare i ett sådant ärende.

Om Fusionen

  • Fusionen är godkänd av Finansinspektionen
  • Den 12 maj klockan 14:30: Sista dagen för handel i Tundra Rysslandsfond
  • Den 15 maj: Fusionen genomförs. Dina fondandelar har omvandlats till Tundra Frontier Opportunities Fund.

Särskilda rättigheter vid fusion: Andelsägare i Tundra Rysslandsfond har rätt att lösa in sina fondandelar från den dag denna information lämnas till andelsägarna fram till och med den 12 maj 2016 kl. 14.30 utan att andra avgifter tas ut än vad som motsvarar kostnaderna för avveckling av värdepapper med anledning av begärd inlösen. Andelsägare i Tundra Rysslandsfond har också rätt att under samma period byta befintliga fondandelar mot andelar i annan fond med liknande placeringsinriktning hos Tundra Fonder AB. Observera att om du väljer att byta till en annan av Tundras fonder kan detta bli likställt med försäljning enligt Skatteverket.

Riskprofil och avgifter: Riskprofilen i Tundra Frontier Opportunities Fund är lägre än i Tundra Rysslandsfond. Den blir lägre och har riskklass 5 istället för Tundra Rysslandsfond som har riskklass 7. Tundra Rysslandsfond har samma förvaltningsavgift som Tundra Frontier Opportunities Fund, 2,5%. Den årliga avgiften är lägre i Tundra Frontier Opportunities Fund än i Tundra Rysslandfond. Tundra Frontier Opportunities Fund tillämpar ingen uttags- eller insättningsavgift.

Revisor: I enlighet med gällande regelverk kommer en revisor granska de metoder som används för att värdera tillgångar och skulder i Tundra Rysslandsfond innan fusionen genomförs. Denna granskning resulterar i ett yttrande som du kan få ta del av genom att kontakta oss, telefon: 08 – 5511 4570 eller e-post:

Har du frågor är du välkommen att ta kontakt med oss, telefon: 08 – 551 145 70 eller e-post: info@tundrafonder.se.

”Ryssland är världens största land till ytan och är mycket rikt på naturtillgångar. Landet är bland annat världens största producent av naturgas och tillika en av de största producenterna av olja.”

Den ryska marknaden tillhör världens lägst värderade aktiemarknader, av välkända skäl. Den politiska utvecklingen och relationerna med omvärlden är högst osäkra. Korruptionen är omfattande. Ryssland som nation tillhör dessutom de länder i världen som är mest beroende av oljeprisets utveckling. Förväntningarna på Ryssland bland investerare är mycket låga. I ett sådant läge krävs inte mycket för att överraska positivt.

Åren 2000-2008 hade Ryssland en ekonomisk tillväxt omkring 10%. Till skillnad från många andra tillväxtmarknader drevs dock den ekonomiska tillväxten inte av befolkningstillväxt och produktivitetsökningar. Faktum är att i Ryssland har befolkningens storlek varit fallande från Sovjetunionens upplösning år 1991. Tillväxten drevs av generellt stigande råvarupriser. Oljepriset mer än fyrdubblades samtidigt som den ryska oljeindustrin framgångsrikt ökade sin produktionsvolym. Den ryska statskassan gynnades samtidigt då skattetrycket på oljeindustrin ökade.

Tundra Rysslandfond investerar i ett urval av de mest intressanta bolagen på den ryska aktiemarknaden. Vi ser att det finns en hel del välskötta bolag bland landets småbolag, och vi räds inte att allokera delar av fonden till dessa. Fonden förvaltas av ett av Skandinaviens mest erfarna Rysslandsteam.

Tundra Ryssland A SEK
Fund Nav Currency 1D % 3M % YTD % 1Y % 3Y % START Date
Tundra Rysslandsfond A 110.68 SEK -0.4 -0.4 - -0.4 -0.4 10.7 12 May 2017

FONDFAKTA

Startdatum: 2011-10-14
Förvaltningsavgift/år: 2,5%
Risknivå: se KIID för mer info
Förvaltare: Johan Elmquist
Jämförelseindex: MSCI Russia Net (SEK)
Bankkonto: SEB 5851-1076212
ISIN: SE0004211274
PPM: 741637

FÖRVALTARE

Johan Elmquist
johan.elmquist@tundrafonder.se

NYHETSBREV

Varje månad publicerar vi ett månadsbrev i anslutning till månadsskiftet med kommentarer och analyser av marknadens och våra fonders utveckling den gångna månaden.

Anmäl dig genom att maila oss på info@tundrafonder.se
Läs senaste månadsbrevet och äldre utgåvor i arkivet.

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder.

Informationsbroschyr, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig.

Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer:
08-55 11 45 70