7
jan
2014
Månadsbrev, Nyheter
Tundras Fonders månadsbrev för december 2013

Tundras Fonders månadsbrev för december.

• 2013 kom att bli ett ovanligt år för tillväxtmarknader i det att för första gången sedan 1998 föll tillväxtmarknaderna (-3,8% i SEK) under ett år då utvecklade marknader steg (+25,4%). I sammanhanget ska man komma ihåg att 1998 var ett år präglat av Asienkrisen då tre av fyra BRIC-länder redovisade lägre ekonomisk tillväxt än under 2013.

• För gränsmarknaderna kom det gångna året istället att bli mycket tillfredsställande med en samlad avkastning om 24,1%.

• Notervärt i december är den meravkastning både Tundra Pakistanfond och Tundra Frontier Opportunities erbjöd sina investerare. Fonderna gick 4,0 respektive 4,4 procentenheter bättre än sina jämförelseindex den gångna månaden. Läs mer om varför i månadsbrevet.

Läs hela månadsbrevet här


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec