30
okt
2018
Nyheter, Sustainable
Tundras Ecolabel Journey: Ett år senare

Den 12 oktober 2017 annonserade Svanen världens första ekocertifierade fonder. Tundra Sustainable Frontier Fund var en de tolv första fonderna.

Ett av de övergripande motiven bakom kampanjen var en växande medvetenhet om att investerare; såväl privatsparare som större institutionella investerare ville spara ’hållbart’, och gärna kontrollerat genom en oberoende ekostämpel. Svanens Ecolabel (Miljömärkning Sverige), ett välkänt namn med hög trovärdighet, etablerades av nordiska ministerrådet.

Syftet var från början att utbilda konsumenter och att hjälpa dem att välja miljövänliga produkter och tjänster. 2017 var första gången som Svanens Ecolabel applicerades på finansiella tjänster och fonder.

Certifieringen tilldelas endast de fonder som kan påvisa etablerade metoder och en systematik för att inkludera hållbarhet i investeringsprocessen. 20 fonder har hittills erhållit certifieringen.

Svanens Ecolabel anger att ”investeringsfonderna har en viktig roll att spela för att påverka företag så att de blir mer hållbara.” På Tundra utgår vi ifrån samma filosofi. Vi har etablerat oss som en av dem som står i framkant vad gäller  ESG (miljö, socialt ansvar och och bolagsstyrning) i utvärderingen av våra investeringsbeslut. Vi har integrerat ESG i hela vår organisation och alla våra portföljföretag uppmärksammas på vikten av det. Vår Sustainable Frontier Fund, som nyligen tilldelats en femstjärnig rating av Morningstar, tillämpar ESG-ramverket särskilt strikt. Som undertecknare av FN:s Global Compact (UNGC) och principerna för ansvarsfulla investeringar (PRI) är vi engagerade i att utesluta företag som är involverade i produktion och marknadsföring av tobak, alkohol, fossila bränslen, GMO, vapen, pornografi eller kommersiellt spel från fonden. Företag som bryter mot FN: s konventioner och som inte visar sig villiga att ändra eller anpassa sina bolagsbeteenden är också uteslutna.

För mer information om kriterierna för Svanens Ecolabel, besök: https://bit.ly/2P0SB5j

För mer information om våra hållbarhetsinsatser, läs här: https://bit.ly/1RIurG0


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec