21
jun
2017
Nyheter
Tundra söker Compliance Officer

Tundra Fonder är ett svenskt fondbolag med inriktning mot nästa generations tillväxtmarknader, även kallade frontiermarknader. Våra viktigaste investeringsländer innefattar, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, Kenya, Egypten och Nigeria. Bolaget, som idag förvaltar fem UCITS-fonder men har också tillstånd att bedriva diskretionär portföljförvaltning, befinner sig i en stark expansionsfas och söker nu en compliance officer. Utöver huvudkontoret i Stockholm bedrivs verksamhet från våra analyskontor i Karachi, Pakistan och Ho Chi Minh City, Vietnam. Förvaltningen bedrivs utifrån en hållbarhetsansats där stor vikt läggs vid bolagsstyrning, mänskliga rättigheter och miljöaspekter. Tundra har idag 15 medarbetare.

Som Tundras compliance officer har du huvudansvaret för hantering av juridiska aspekter kopplade till förvaltning, administration och marknadsföring av fonder samt diskretionär förvaltning i såväl Sverige som i utlandet. En viktig komponent är bevakning av förändringar i tillämpligt regelverk. Tundra Fonder befinner sig i en internationell expansion, varför delar av arbetet rör bolagets gränsöverskridande verksamhet. Utöver detta ingår bl.a. granskning och upprättande av avtal, allmän regelefterlevnad samt kontakt med reglerande myndigheter liksom externa jurister.

Läs mer om tjänsten här.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec