27
sep
2017
Nyheter, Rapporter, Sustainable
Tundra Semiannual Sustainability Report 2017

Tundra Fonders Semiannual Report (ENG) delar några av årets höjdpunkter från de första sex månaderna av 2017.

På Tundra tror vi att ’ESG’ – inkluderingen av miljöaspekter, sociala faktorer och bolagsstyrning – är grundläggande i utvärderingen av investeringsprocesser och strategier. Bolagsstyrning som återspeglar hållbara processer (i alla avseenden av ESG) har visat sig förbättra företags konkurrenskraft och minska risken för dåligt anseende. Tundra har undertecknat FN:s Global Compact, FN-initiativet PRI:s principer för ansvarsfulla investeringar och samarbetsprojektet för att öka bolags medvetande om klimatförändringar, CDP. Alla våra fonder är granskade ur ett ESG-perspektiv för överträdelser av internationellt avtalade normer. Vårt arbete inom hållbarhet har uppmärksammats. Tidigare i år belönade Fondmarknaden.se Tundra Opportunities Frontier Fund med priset Best Emerging Markets Fund 2016; och Tundra Sustainable Frontier Fund erhöll det prestigefulla priset ’Bästa fond’ i kategorin Rising Star of the Year 2016 av Privata Affärer.

I den här rapporten redogör vi lite närmare för det arbete våra portföljbolag i Tundra Sustainable Frontier Fund utför inom ESG. Vi ger dessutom en inblick i de länder där de bolagen finns och beskriver Tundras engagemang vad gäller planerade insatser inom ESG-området. För att ta del av vår rapport och läsa mer om våra satsningar inom ESG, läs mer här.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec