22
feb
2017
Nyheter
TUNDRA RYSSLANDSFOND FUSIONERAS IN I TUNDRA FRONTIER OPPORTUNITIES FUND

Som ett led i vårt arbete med att erbjuda våra kunder exponering mot de mest spännande och snabbväxande ekonomierna i världen kommer vi att fusionera fonden Tundra Rysslandsfond med fonden Tundra Frontier Opportunities Fund. Fusionen bidrar till att effektivisera förvaltningen och möjliggör att vi kan kunna erbjuda våra kunder den långsiktigt mest attraktiva riskjusterade avkastningen. Tundra Rysslandsfond kommer att upphöra och de andelsägare som väljer att inte göra någonting kommer att bli fondandelsägare i Tundra Frontier Opportunities Fund.

Fusionen är godkänd av Finansinspektionen och innebär att Tundra Rysslandsfond går upp i Tundra Frontier Opportunities Fund. Fonden Tundra Frontier Opportunities Fund är, i likhet med Tundra Rysslandsfond, en aktivt förvaltad aktiefond. Fonden investerar på frontiermarknader, de nya tillväxtmarknaderna. Exempel på frontiermarknader är Vietnam, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka och Nigeria. Fonden investerar globalt och i ett flertal sektorer. Förvaltningen ombesörjs av samma förvaltningsteam som förvaltar Tundra Rysslandsfond.

Du kan som vanligt köpa och sälja andelar utan extra kostnader i Tundra Rysslandsfond till och med den 12 maj 2017 klockan 14:30. Efter detta upphör handel i Tundra Rysslandsfond. Observera att vid försäljning av fondandelar är huvudregeln att du betalar skatt på eventuella kapitalvinster. Generellt sett finns det undantag för sparare inom pensions- och försäkringssparande. Kontakta din personlige rådgivare i ett sådant ärende.

Om Fusionen

  • Fusionen är godkänd av Finansinspektionen
  • Den 12 maj klockan 14:30: Sista dagen för handel i Tundra Rysslandsfond
  • Den 15 maj: Fusionen genomförs. Dina fondandelar har omvandlats till Tundra Frontier Opportunities Fund.

Särskilda rättigheter vid fusion: Andelsägare i Tundra Rysslandsfond har rätt att lösa in sina fondandelar från den dag denna information lämnas till andelsägarna fram till och med den 12 maj 2016 kl. 14.30 utan att andra avgifter tas ut än vad som motsvarar kostnaderna för avveckling av värdepapper med anledning av begärd inlösen. Andelsägare i Tundra Rysslandsfond har också rätt att under samma period byta befintliga fondandelar mot andelar i annan fond med liknande placeringsinriktning hos Tundra Fonder AB. Observera att om du väljer att byta till en annan av Tundras fonder kan detta bli likställt med försäljning enligt Skatteverket.

Riskprofil och avgifter: Riskprofilen i Tundra Frontier Opportunities Fund är lägre än i Tundra Rysslandsfond. Den blir lägre och har riskklass 5 istället för Tundra Rysslandsfond som har riskklass 7. Tundra Rysslandsfond har samma förvaltningsavgift som Tundra Frontier Opportunities Fund, 2,5%. Den årliga avgiften är lägre i Tundra Frontier Opportunities Fund än i Tundra Rysslandfond. Tundra Frontier Opportunities Fund tillämpar ingen uttags- eller insättningsavgift.

Revisor: I enlighet med gällande regelverk kommer en revisor granska de metoder som används för att värdera tillgångar och skulder i Tundra Rysslandsfond innan fusionen genomförs. Denna granskning resulterar i ett yttrande som du kan få ta del av genom att kontakta oss, telefon: 08 – 5511 4570 eller e-post:

Har du frågor är du välkommen att ta kontakt med oss, telefon: 08 – 551 145 70 eller e-post: info@tundrafonder.se.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec