12
okt
2012
Månadsbrev, Nyheter
Tundra – Månadsbrev september 2012

I vår inledande summering slår vi åter ett slag för aktier som tillgångsslag och varför, trots den fortsatta riskaversionen, långsiktiga investerare bör överväga att gå emot den nuvarande strömmen.

I avsnittet om Ryssland lyfter vi fram tre anledningar till varför man trots allt bör äga ryska aktier där framförallt det faktum att direktavkastningen är den högsta någonsin (4,3%) i våra ögon är det starkaste långsiktiga argumentet.

I Pakistan skriver vi några rader om Stora-Ensos samriskprojekt med ett av fondens portföljbolag. Vi lyfter fram vad som ser ut att vara avtagande politiska spänningar mellan Högsta Domstolen och regeringspartiet PPP samt påtalar möjligheten att parlamentsvalen flyttas till maj.

I Agri & Food ger vi en uppdatering kring matpriserna och berättar om fondens nya innehav Agrinos.

Tundra månadsbrev september 2012


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec