16
okt
2013
Månadsbrev, Nyheter
Tundra månadsbrev oktober 2013

Bäste läsare,

Den 2 september firade Tundra två år som fondbolag auktoriserat av Finansinspektionen. Den 14 oktober var det två år sedan våra två första fonder lanserades. Tundra har växt kraftigt under sina första två år och så har även volymen i våra månadsbrev.

Med detta månadsbrev går vi över till ett nytt format:

• Två utskick blir ett. Istället för korta sammanfattningar på respektive fond följt av ett längre konsoliderat månadsbrev längre in i månaden publiceras ett enhetligt månadsbrev under inledningen av varje månad. Månadsbrevet koncentreras till den viktigaste informationen som berör våra fonder och blir framöver tvåspråkig. För er som föredrar utskick på engelska – säg till oss så flyttar vi er till denna lista.

• Vi kommer fortsätta fördjupa oss i ämnen som intresserar oss för tillfället men detta material kommer framöver att utgöra separata utskick och kommer skickas vid de tidpunkter ämnet är aktuellt, ej nödvändigtvis i samband med utskick av månadsbrev. Vi bifogar ett exempel på hur detta kommer se ut med vår senaste kommentar kring kommande kinesiska reformer (Kina – Ekonomiska reformer 2.0).
Det är vår förhoppning att det nya formatet skall tillgodose alla våra läsares intresse. För de av er som huvudsakligen är intresserad av hur era fonder går och varför finns det mer koncentrerade månadsbrevet med för fonden relevanta fakta och utökad statistik . För de av er som (likt vi själva) gärna läser lite mer hoppas vi våra separata kommentarer och analyser av relevanta ämnen skall vara av intresse.

Läs hela månadsbrevet här


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec