15
nov
2012
Månadsbrev, Nyheter
Tundra månadsbrev oktober 2012

Varje månad publicerar Tundra korta sammanfattningar av utvecklingen för våra respektive fonder i omedelbar anslutning till månadsskiftet. Dessa följs sedermera av ett längre, mer djuplodande, månadsbrev senare under månaden. Finn nedan vårt längre månadsbrev för oktober 2012. Om du i fortsättningen vill få detta utan fördröjning är du välkommen att anmäla ditt intresse för detta till info@tundrafonder.se.

Tundra Månadsbrev oktober 2012


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec