13
jul
2012
Månadsbrev, Nyheter
Tundra – Månadsbrev Juni 2012

I månadens brev ingår en längre genomgång av de förändrade förutsättningarna för oljepriset med rubriken ”Olja – Hur Nordamerika och ny teknik kan förändra spelplanen”. Detta är ett viktigt ämne i våra ögon och något vi tror framöver kommer diskuteras allt mer. Vi beskriver hur amerikanska gaspriser idag är mindre än 1/3 av Europas p g a kraftig produktionsökning av s k skiffergas och hur samma teknik har möjlighet att förändra produktionskartan och kraftigt öka dagens reservantaganden i flera delar av världen. Vi beskriver även hur minskad konsumtion och ökad produktion av olja i USA inom en tioårsperiod kan innebära att USA faktiskt blir nettoexportör av olja. Vi tror inte på någon kollaps i oljepriset men utan någon geopolitisk chock är det rimligt att antaga att vi står inför 5-10 år där prisutvecklingen på olja och gas blir mycket moderat, kanske t o m realt (justerat för inflation) negativ.

I Pakistan konstaterar vi att en NATO-överenskommelse slutligen nåtts. Ett första viktigt steg för att minska riskerna med betalningsbalansen. Med början i mitten av juli och sedermera under augusti rapporterar flertalet av bolagen sina helårsresultat. Det är också utdelningssäsong vilket tenderar generera ett visst intresse från lokala aktörer (genomsnittlig direktavkastning 7,6%). Mot denna bakgrund ser förutsättningarna för högre aktivitet och en positiv utveckling återigen bättre ut.

Månadsbrev Juni 2012


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec