6
aug
2013
Månadsbrev, Nyheter
TUNDRA MÅNADSBREV JULI

Tundra månadsbrev juli 2013

• Tillväxtmarknader fortsatta att backa medan såväl utvecklade marknader som gränsmarknader slutade månaden på plus. Vi tittar lite närmare på värderingsskillnader mellan råvaru- och energibolag noterade i tillväxtmarknader och utvecklade marknader.

• I avsnittet för Tundra Frontier Opportunities utreder vi huruvida gränsmarknader nu är överköpta eller inte efter den starka utvecklingen i år.

Tundra Månadsbrev juli 2013


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec