15
sep
2012
Månadsbrev, Nyheter
Tundra – månadsbrev augusti 2012

I vår inledande summering konstaterar vi att tre för tillväxtmarknader viktiga ekonomiska områden (ECB, Kina och USA) under inledningen av september alla gjort vad de kan för att väcka riskaptiten på aktiemarknader. Vi konstaterar att investerares preferenser för allt annat än noterade aktier torde innebära ett långsiktigt bra köptillfälle – för just aktier.

Bäst utveckling under augusti uppvisade Tundra Pakistanfond. Som steg 1,6% (SEK) en månad när MSCI Emerging Markets index net sjönk 3,1% (SEK). Förklaringen återfinns i en oväntat stor räntesänkning mot bakgrund av fallande inflation. Bättre handelsvolymer och fortsatta nettoköp av utlänningar stärkte optimismen bland lokala aktörer.

Den senaste tiden har allt mer intensiva diskussioner förts angående Pakistans eventuella återinträde i ”finrummet” på tillväxtmarknader – MSCI Emerging Markets. Vi presenterar förutsättningarna för ett sådant återinträde och hur Pakistan enligt de såväl kvantitativa odiskutabla måtten som de mer kvalitativa måtten kvalificerar sig. Vi diskuterar de möjliga effekterna på aktiemarknaden och konstaterar att sannolikheten ökat för att Pakistan återkommer till MSCI EM tidigare än vi förväntat oss.

Tundra månadsbrev augusti 2012


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec