17
jun
2016
Nyheter, Rapporter
Tundra kommentar – Nigerias devalvering

Nigeria har sagt att de från och med måndagen den 20 juni skall låta marknaden bestämma priset på Nairan, efter att den nigerianska centralbanken (CBN) har stabiliserat kursen kring 197 Naira per USD. Ett resultat av CBNs fasta kurs har varit en klart försämrad likviditet i marknaden och lett till att stora delar av ekonomin fått det svårt. Läget har försämrats markant under året och för första kvartalet 2016 redovisade Nigeria en negativ BNP-utveckling. En devalvering har varit på agendan länge och är en av de viktigaste faktorerna för att återställa internationella investerares förtroende för Nigerias ekonomi. Vi är nu mer positiva på den långsiktiga potentialen i Nigeria, och vi tror fortsatt att landet erbjuder den största potentialen i Sub-Sahara Afrika, men den närmaste tiden kommer att bli volatil, särskilt den kommande första veckan med den nya valutapolicyn. Värdet (i SEK) på våra nigerianska innehav kommer att sjunka kraftigt på måndag, men marknadsreaktionen bör även fortsatt vara positiv och det är möjligt att den initiala devalveringseffekten är neutraliserad av högre aktiekurser inom några veckor.

Läs mer (på engelska) här.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec