12
sep
2019
Afrika, Nyheter
Tundra Frontier Africa får 5-stjärnor av Morningstar på 3 år

Vi är stolta över att att våra ansträngningar i Afrika ger utdelning och att Tundra Frontier Africa Fund nu är bland de 10% bäst presterande Afrikafonderna globalt och får 5  stjärnor i betyg på 3-års horisont av Morningstar.

Sedan omlanseringen i maj 2017, när vi utvidgade investeringsmandatet, har vi sett en klar förbättring av både den absoluta avkastningen och relativt jämförelseindex, även om vi fortfarande har en bit innan vi är tillbaka når fondens introduktionsnivå. Den svaga utvecklingen under fondernas första tre år kommer att fortsätta att dra ner 5-årsbetyget framöver, men vi jobbar förstås på för att återta det också. Det nya mandatet har gett oss bättre flexibilitet för att få exponering mot de växande delarna av ekonomierna i Afrika. De långsiktiga drivkrafterna till att investera i Afrika kvarstår (strukturell tillväxt med stöd av den demografiska utvecklingen, snabbt växande ekonomier, stor befolkning, bättre politisk styrning mm), men de flesta länder är fortfarande unga och är i en uppbyggnadsfas för att skapa starkare institutioner och ramverk. Vi tror att man måste vara selektiv när man investerar, inte bara titta på företagen och sektorerna de verkar i, utan också förstå den omgivande makromiljön. I slutändan handlar det mycket om att hitta aktier där tillväxtmöjligheterna är större än de nuvarande multiplar som aktien handlas till (dvs undervärderade aktier). Vi kommer att fortsätta att investera i det vi identifierar som de bästa tillgängliga idéerna, oavsett vikt i index eller hur opopulära de är hos övriga investerare. Vi tror att detta är det bästa sättet att skapa avkastning för våra andelsägare på lång sikt.Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec