18
okt
2016
Månadsbrev, Nyheter
TUNDRA FONDERS MÅNADSBREV SEPTEMBER 2016

Den trendlösa utvecklingen på frontier markets under juli, augusti och inledningen av september bröts under månadens slutskede och tillgångsslaget steg inte mindre än 3,2% (SEK) under månaden som helhet. Därmed utvecklades tillgångsslaget bättre än såväl emerging som developed markets.

  • MSCI beslutade att för tillfället behålla Nigeria som en del av deras globala frontier market-index trots utländska investerares svårigheter att få ut kapital ur landet. Nigeria kvarstår dock på observationslistan.
  • Pakistan genomled en dramatisk avslutning på månaden då uppgifter gjorde gällande att det spända läget mellan Pakistan och Indien i Kashmirområdet eskalerat till en situation där indiska soldater genomförde attacker på pakistansk mark. Uppgifterna visade sig senare var felaktiga och marknaden återhämtade sig snabbt.
  • Bäst avkastning bland Tundras fonder under september gav Tundra Rysslandsfond, som steg 3,1% (SEK).

Läs hela månadsbrevet här.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec